“Izložba praznih džepova” Dejana Klementa

Kroz promišljanje o egzistenciji umetnika u savremenom društvu, autor Dejan Klement markira pitanja stvaranja umetničkog dela u vremenu kapitalizma i ističe svojevrsni bunt protiv nametnutog sistema. Promatrajući kulturu u širem smislu, dolazi do zaključka da vrednosti društva počivaju na distorziranim konceptima, koji direktno utiču na dalji razvoj umetničke prakse. Ideja koju zastupa biva koncipirana na tekstu, kao umetničkom manifestu, koji korespondira sa instalacijom u prostoru.

 

Klement kroz projekat Izložba praznih džepova insistira na dijalogu između umetnika i publike, kroz pokretanje teme o ustaljenom shvatanju da se od umetnika na neki način očekuje da bude siromašan. Uključujući pitanja zašto je to tako i koristeći se komparacijom višemedijski zastupljenih sadržaja, umetnik preispituje socio-političko stanje u državi i ističe kako je vidljivost kulturnih sadržaja medijski ograničeno. Iz tog razloga shvata kako se savremena umetnička scena svodi na određen broj ljudi bez tendencije i mogućnosti da se proširi na širu javnost. Uzrok tome biva i glorifikovanje starih vrednosti i zanemarivanje novih, progresivnih i modernih ideja stvaralaca.

Koncept projekta unutar Galerije Doma omladine Beograda je svojevrsna regresija na umetnost arte povera; umetnik izlaže rašivene prazne džepove sa stare odeće.  Na taj način, kroz metaforu,  Klement vraća u fokus umetnika koji biva marginalizovana društvena figura u svakodnevnoj borbi za egzistencijom. Razlozi koji utiču na ovu pojavu su prisustvo spektakla kao važne medijske komponente koja isključuje savremeno stvaralaštvo, kroz forsiranje medijski senzacionalistički postavljenih projekata.

Na otvaranju izložbe će Dejan Klement realizovati svojevrsnu diskusiju sa posetiocima – razgovaraće na temu siromaštva, visoke i popularne kulture, etike, estetike i odgovornosti koja pripada svakom pojedincu, a koja direktno utiče na opstanak kulture i umetnosti u savremenom društvu.

////////////

Dejan Klement (1989, Beograd) školovao se na Institutu Marine Abramović i Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirao na slikarskoj katedri. Najčešće deluje u polju video performansa. Aktivno izlaže od 2008. godine, samostalno, grupno i na festivalima umetnosti u Srbiji i inostranstvu.

 

*****************

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari