Izložba MLADI SRPSKI AKADEMSKI SLIKARI AMERICI

Pre dve godine Miloš Mandić, osnivač i urednik Likovne kolonije „Kolut Mandić“ realizovao je ideju grupne izložbe pod nazivom „Srpski slikari Americi“ („Serbian painters – tribute to America“). Oko tog projekta okupilo se tada dvadeset i pet savremenih srpskih slikara različitih poetičkih i tehničkih opredelenja, koji su autonomno, svaki iz svog ugla, imaginirali vlastiti doživljaj velike teme poznate pod imenom Amerika. Izložbu je imala priliku da vidi likovna javnost u deset gradova Srbije.

Na tom putovanju 17. maja 2013. godine izložbu je u Likovnoj galeriji „Meandar“ u Kulturnom centru Apatina otvorio Rajan Rolands, savetnik PR Ambasade SAD u Beogradu, dok je 15. avgusta tu istu privilegiju imao Majkl D. Kirbi, ambasador SAD u Beogradu.

I, evo, posle, samo dve godine nastavlja se sa širenjem i produbljivanjem iste tematske ideje, s tim što su ovoga puta za njeno ostvarenje pozvani odabrani mladi srpski akademski slikari. Njima je prepušteno da slobodno izraze govor svojih inspiracija u složenom polju raznovrsnosti i ponuda sa liste ekskluziviteta, koji Amerika, sa svojih pedeset država i jednim federalnim okrugom, uživa u modernom svetu kao ekonomska, vojna i politička velesila. Slikarima je dakle ostavljeno da po ličnom izboru, pa čak i metaforički, „ispričaju“ svoja viđenja, strasti i doživljaje američke stvarnosti od: pulsacija magične fascinacije Američkog sna, Gugenhajmovog muzeja umetnosti, Deklaracije nezavisnosti, Kanjona Kolorado i Bele kuće do Velike ravnice između reke Misisipi i Stenovitih planina, Nijagarinih vodopada do oblakodera Menhetna i šesdeset i dva okruga grada Njujorka. A, svaka umetnička sloboda stvaranja je ekvivalentna tonusu slobode uživanja i izražavanja ljudskih prava. Ova izložba otvorila je i vrata za ospoljavanje likovnih osvrta na višedecenijsko prijateljstvo, veze i savezništvo Srbije i Amerike i njihovih naroda, a naročito velikog broja državljana SAD-a srpskog porekla, koji su iskrena raspona prijateljstva dve države. To prijateljstvo poslednjih godina sve više raste i razvija se u pravcu razumevanja i ravnovopravne dobrobiti za obe strane.

Ovoga puta, mladi umetnici su izabrani sa svih likovnih akademija u Srbiji. Izabrali su i preporučili dekani i profesori sa likovnih akademija ali i veoma značajni likovni kritičari ia galeristi, što je garancija da su mladi umetnici perspektiva savremenog srpskog slikarstva, i da će na odličan način reprezentovati ono najbolje na likovnoj sceni Srbije.

Uz ovu izložbu treba posebno pohvaliti svest likovne idejnosti galeriste Miloša Mandića uz nezaobilazno podsećanje na činjenicu da je on u tom diapazonu realizovao i likovne projekte – tematske izložbe, koje su pored Srbije prezentovane u mnogim zemljama a sve to u kontekstu mudrosti čevene kineske izreke po kojoj često jedna slika vredi, ili govori, više od hiljadu reči.

Zoran M. Mandić, APATIN

 

 

Komentari