Izložba “INTERPRETACIJE” Milice Murgić Ćebić

„Serija radova Interpretacije se u osnovi bavi objektnom skulpturom, odnosno istražuje umetničke radove koji su tokom vremena u polje skulpturalnosti implementirali neke nesvakidašnje i nečvrste materijale i procese do tih vremena nekarakteristične za ovo polje umetničke prakse. Misli se pre svega na umetničke radove kasnih ’60–ih i sa početka ’70-ih godina koji korespondiraju sa delima minimalne umetnosti ili konkretnim umetničkim delom visoke Moderne.

U grupu istraživanih radova pripadaju radovi umetnika grupe Arte Povera (Arte Povera – Giovani Anselmo, Claudio Cintoli), zatim radovi Klasa Oldenburga (Soft sculpture, Claes Oldenburg) ili radovi iz ciklusa Antiform Roberta Morisa (Robert Morris).
 
U tom smislu, Interpretacije pokušavaju da iznevere očekivanu vizuelnu situaciju karakterisničnom materijalizacijom nove skulpturalne forme pri tome istražujući  savremene materijale i vidove njihove estetizacije (Wolfgang Welsch, Undoing Aestetics, SAGE Publications, London, 1997).
 
Izložba pripada istraživačkoj liniji u umetnosti, odnosno preispituje jedan od aspekata medija skulpture i njegove mogućnosti  danas.“ Milica Ćebić
 

Milica Murgić Ćebić
Rođena 1982. u Pančevu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Učestvovala u razmeni studenata FLU i Aristotelovog univerziteta u Solunu (2005), Outside programu  u Firenci (2006) i rezidens programu u Dizeldorfu (2009). 2008. upisala doktorske umetničke studije na matičnom fakultetu. Tokom  2010/11. istraživala u oblasti arhitekture i urbanizma. Od 2011. angažovana kao asistent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
 
Izlagala samostalno: Galerija FLU, Beograd (2009) i Atelje Otklon, Beograd (2011).
Izabrane grupne izložbe: Grafit, materija i energija spiritualne teritorije, autor Gordana Kaljalović, Prodajna galerija Beograd, Železnički muzej Beograd (2013), PA-ART Profili, Salon umetnosti Pančeva, autor Sava Stepanov, Galerija savremene umetnosti Pančevo, Pančevo (2012), Transform 2012, zajednički projekat Akademija umetnosti Jugoistočne Evrope, Solun, Grčka (2012).

Komentari