Izložba “Inter/akcija”

Nakon nekoliko decenija saradnje sa Fakultetom likovnih umetnosti, kroz tradicionalnu studentsku izložbu skulptura i crteža malog formata, uredništvo Doma omladine Beograda došlo je na ideju da osnaži vezu sa studentima ovog umetničkog fakulteta, ali i da je osveži učešćem studenata istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tako je 2016. godine nastao projekat Inkubator: Inter/Akcija koji je, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja, započet sa mnogo elana.

Prva aktivnost na projektu Inkubator: Inter/Akcija 2016 je izvedena tokom juna 2016. godine, u zgradama Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, na vajarskom i grafičkom odseku na Senjaku i Topčideru. Studenti, učesnici projekta, su imali priliku da se međusobno upoznaju i da kroz prezentaciju radova sa Školske izložbe studenata FLU prodiskutuju o samoj izložbi, kao i o tokovima savremene umetnosti u Srbiji i problemima stvaralaštva.

Projekat Inkubator: Inter/Akcija 2016. bavi se direktnom saradnjom studenata Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu  i Odeljenja istorije umetnosti pri Filozofskom fakultetu  Beogradskog Univerziteta. Ova saradnja se ostvaruje kroz zajednički rad na projektima iz oblasti savremenog stvaralaštva na osnovu kog bi se u kasnijem periodu njihove profesionalne karijere stvorila mogućnost zajedničkog nastupa kroz formu izložbi i projekata u javnim prostorima.

Ovakav vid povezivanja studenata tokom studija omogućava da kroz koordinisanje od strane predavača i institucije Doma omladine Beograda razviju svoje veštine prezentacije umetničkog dela, razumevanja trenutka u kome njihova dela nastaju i kao konačan cilj plasiranja svojih ideja kroz izlagačku delatnost.

Kako su ovi aspekti skrajnuti u procesu sazrevanja svakog profesionalca kako umetnika tako i kustosa-istoričara umetnosti, ovim međusobnim povezivanjem omogućuje se praksa povezivanja ne samo kroz generacijsku saradnju, koja je veoma bitna jer se time budući saradnici upoznaju i zajedno formiraju, već se omogućuje i profesionalni razvoj kojim se formira i širi profesionalni kontakt u zemlji i inostranstvu.

Kroz dosadašnji rad oba fakulteta ovaj vid saradnje je bio do sada skrajnut i nije mu se posvećivala  pažnja, već su fakulteti obrazovali svoje kadrove bez međusobne saradnje, a time se gubila važna osnova za unapređenje obe profesije.

U savremenom likovnom stvaralaštvu prisustvo kustosa postalo je neophodno, te se time i stvorila potreba da se ova dva fakulteta i institucija Doma omladine Beograda međusobno povežu i nadograde svoj način obrazovanja i prezentovanja studentskih radova, kao i radova mladih umetnika.

Dom omladine Beograda svojim profilom omogućava da se susreti i radionice održe pod njihovim okriljem, time direktno pomaže institucionalizovanjem ove ideje.

 

 

Izložba “Inter/akcija” predstavlja rezultat saradnje studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti i Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta proistekle iz potrebe za intenziviranjem dijaloga između mladih profesionalaca koji stupaju u polje umetnosti. Nastala kroz upoznavanje, diskusije i razmenu interesovanja o savremenoj umetnosti i iskustava specifičnih za obrazovne sisteme pomenutih institucija, izložba je koncipirana kao presek stanja aktuelnih i međusobno raznovrsnih istraživanja studentkinja i studenata Fakulteta likovnih umetnosti. Izložbu prati i katalog koji će biti promovisan tokom trajanja izložbe, a koji su koncipirale studentkinje istorije umetnosti.

Spisak studenata koji izlažu:

1. Nadežda Kirćanski 1. godina master studija vajarstva
2. Gorana Bačevac 1. godina master studija vajarstva
3. Svetlana Bulatović 1. godina master studija vajarstva
4. Bogdan Čontoš 4. godina osnovnih studija vajarstva
5. Nenad Avramović 4. godina osnovnih studija slikarstva
6. Luka Jendrišek 4. godina osnovnih studija grafike
7. Sanja Momčilović 4. godina osnovnih studija slikarstva
8. Olga Đelošević 4. godina osnovnih studija slikarstva
9. Đorđe Ćetković 4. godina osnovnih studija grafike
10. Sofija Ružić 1. godina master studija grafike
11. Irena Đukanović 4. godina osnovnih studija slikarstva
12. Andrijana Kostić 4. godina osnovnih studija slikarstva

Studenti istorije umetnosti

Sofija Milenković, Milica Milojković, Katarina Kostandinović, Luna Radoman i Marijana Vaščić

 

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

 

 

Komentari