Izložba/ instalacija “The Archaeology of the Future” Mariko Hori

Uopšteno govoreći, polazna osnova ove izložbe je razmatranje odnosa stvorenog načinom postavljanja odabranih objekata u određenom odnosu i atmosfere prostora koji se među njima nalazi. Svaki objekat može doneti mesto, otkriti svoje sklonište.

Umetnica Mariko Hori je rođena u Hjogu (Japan) ali trenutno živi u Beogradu.
 

Njeni radovi, obično instalacije, su reprezentacije jednog alternativnog  prostora i trenutka u kom se dešava nešto posebno, otkrivaju percepciju kroz širinu i detaljnu izmenu fokusa svakodnevnog života.

Njeno polje interesa se nalazi u “izuzetnim momentima koji su skriveni u detalju običnog” i u “međuprostoru / praznini”. Svesnim postavljanjem objekata, selekcija istih i njihov međusobni prostor,  kreiraju posebnu atmosferu koja donosi nešto neobjašnjivo. Mariko Hori je sklona i promišljanju o “atmosferičnosti arheoloških muzeja”, “atmosferičnom sinhronicitetu” u “atmosferi” mesta porekla pojedinca.

Taj sinhronicitet se sastoji od posebne “aure” ili “atmosfere” koji poseduju samo iskonski predmeti. Umetnička praksa Mariko Hori se sastoji u njenom traganju za prostorom ili prilikom za proživljavanje ili razmišljanje o čemu je sazdan “smisao postojanja”.
 

U okviru otvaranja izložbe, od 20 časova umetnica će izvesti performans.

 

Zvanični sajt: http://marikohori.space

Instagram: https://www.instagram.com/korimariho/

 

 

Komentari