Izložba “CITYSCAPE” Ivana Šuletića

Na izložbi “Cityscape” autor Ivan Šuletić predstaviće  radove koji su nastali u okviru njegovog doktorskog umetničkog projekta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izložba će obuhvatiti slike i crteže, čija je tema generički urbani pejzaž. Predstavljanje savremenog urbanog pejzaža, manje zavisi od njegove fizičke pojavnosti (koja, svakako, obuhvata široku paletu modaliteta na svim nivoima postojanja), već od načina na koji se pojam pejzaža danas razume.

Medijska slika realnih i konstruisanih mesta, sadašnjih i bivših (u slučaju konstruisanih, i budućih, predstavljenih u brojnim komercijalnim filmovima, video igrama i umetničkim projektima), deo su kolektivne imaginarne zbirke slika, koja oblikuje našu ideju o pejzažu i njegovoj pojavnosti.

Pretpostavka ovog umetničkog istraživanja je da se u mediju uljane slike i kroz proces koji je ”drugo” u odnosu na simbiozu virtuelne i realne stvarnosti, može tretirati problem savremenog pejzaža.

Ivan Šuletić (1982) je vizuelni umetnik, živi i radi u Beogradu.
Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2007) i sada je na doktorskim umetničkim studijama na Slikarskom odseku FLU u Beogradu.
Jedan je od osnivača (2013) i kourednika internet magazina za savremenu umetnost “Supervizuelna”.
Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
Radi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Komentari