Izložba “ATTENTION! HERE I AM” Branka Miliskovića Изложба “ATTENTION! HERE I AM” Бранка Милисковића

Samostalna izložba umetnika Branka Miliskovića ATTENTION! HERE I AM predstavlja rekapitulaciju umetnikovih stejdž persona koje je kroz serije svojih performansa u proteklih nekoliko godina prezentovao u Srbiji i inostranstvu. Interdisciplinaran pristup, koncipiran na granicama teatra – kabarea, opere i drame, ukazuje na projekciju narativa preuzetog sa opšteg mesta nasleđenog iz prošlosti, koji je umetnik decentralizovao i izmestio iz svog prvobitnog konteksta.

 

Koncept redefinisanih i dekonstruisanih subjekata na sceni zasniva se na transfiguraciji socijalnih formacija koje su dovele do izgradnje faktivnih ličnosti i simulakruma (kopija subjekata bez originala) zastupljenih u društvu; one su umetniku poslužile kao inspiracija za oblikovanje fantazmičnih tela koja svojim vizuelnim i glasovnim manipulacijama impliciraju na socio-političke probleme, ali i razvijaju sposobnost sopstvene autonomije unutar umetničke prakse.

Performansi Branka Miliskovića su svakako akti lične ekspresije i slobodnog tumačenja pitanja koja se prožimaju kroz politiku, kulturu, istoriju i umetnost. Imajući u vidu vremenski kontekst koji je umetnik repozicionirao i izgradio na osnovu saznanja o događajima iz prošlosti, moramo uzeti u obzir da je istorija kao takva vidljiva na dva različita načina – prvi: kroz stvaran događaj projektovan na fizičkom telu persone (javni) i drugi: događaj projektovan na njegov um (privatni). S tim u vezi, serija performansa ukazuje na događaje projektovane iz unutrašnjeg sveta umetnika koji je svoja zapažanja zasnovao na saznajnim elementima iz stvarnog sveta.

Koncipirajući svoje telo kao političko, socijalno i erotsko, u rekapitulaciji ATTENTION! HERE I AM, umetnik kroz različite serije performansa demistifikuje narative koji neposredno korespondiraju sa pitanjima utemeljenim u kulturi. Naime, tročasovni performans(i) APPOINTED predstavljaju fiktivno političko telo Generalnih sekretara Ujedinjenih nacija sa neograničenim mandatom. Tela izgovaraju osam inaguracionih govora prethodnih sekretara, od 1946. godine do danas (uključujući i dva foto portreta – konstrukta, na kojima je sarađivao sa fotografima Šonom Mekleodom (Sean MacLeod) i Danilom Matarugom). Zatim, foto diptih (G)RAND MASTER (u saradnji sa fotografkinjom Isidorom Bojović) prikazuje misteriozno telo koje na socio-politički način preispituje koncept novog svetskog poretka, građenje iz senke, simbolizam i pitanja arhitekture masonskih građevina. Sa druge strane, fotoportret LUST (u saradnji sa fotografom Aleksandrom Crnogorcem) je prikaz erotskog tela koje egzistira na granicama kempa i queer-a. Kroz to telo umetnik pozicionira pitanja rodne kategorizacije, izmešta normative iz okvira vidljivog i na provokativan način redefiniše pitanja telesnosti koja obuhvataju sopstvenu (re)prezentaciju u prostoru.

U sklopu izložbe su, osim fotografija dominantnih-fiktivnih subjekata, izloženi umetnički artefakti sa naznačenih performansa, video performans Das Lied aus dem Grab – na kome umetnik peva pesmu “Lili Marlene” na grobu Marlen Ditrih (Marlene Dietrich) u Berlinu i tekstualna instalacija HÔTEL. Instalacija predstavlja dijalog između stejdž persona koje će u istoimenom performansu u nastanku Milisković realizovati u kolaboraciji sa umetnikom Danteom Buuom.

Izložba ATTENTION HERE I AM predstavlja presek opštih pitanja savremenog društva, koja kroz motivsko-fabulativnu analogiju imaju za cilj da projektuju odnose između umetnikovog predloška i publike koja kroz lični stav taj predložak percipira. Na taj način Milisković uspostavlja dijalog između posmatrača i umetničkog dela koja komuniciraju na granicama kolektivnog sećanja i izmeštene stvarnosti.

 

Jelena Pavićević

 

Branko Milisković (1982, Beograd, Srbija) studirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mrđana Bajića. Nastavio je svoje BA studije kao stipendista Holandske vlade na Royal Academy of Art u Hagu i diplomirao na odseku za 3D umetnost 2009. godine. Master diplomu je stekao na Hochschule für Bildende Künste u Hamburgu u klasi profesorke Jeanne Faust, na Odseku za proširene medije 2012. godine. Branko Milisković je posvećen živom performansu, mono operi, kabareu, fotografiji i filmu. Realizovao je svoje radove na brojnim prestižnim, nacionalnim i internacionalnim festivalima, izložbama i rezidencijama kao što su Reims Scenes d’Europe, Francuska; CSW/CoCA, Torun, Poljska; Utrecht Film Festival i TENT Roterdam; Netherlands Media Art Institute, Amsterdam, Holandija; solo produkcije u Kampnagelu, Hamburg, Nemačka; Les Halles, Brisel, Belgija; G12HUB, Beograd, Srbija; CIRCA art actuel, Montreal, Kanada; LADA, London, Velika Britanija; YFV, Sijetl (WA) USA; 57. Oktobarski salon, Beograd, Srbija; Kulturni centar Srbije, Pariz, Francuska; Bioskop Balkan, Beograd, Srbija kao i u Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Izraelu, Rusiji, Švajcarskoj, Finskoj i Norveškoj.

Njegov rad je uvršten u knjigu Performance Art in Eastern Europe since 1960, Dr. Amy Bryzgel, 2017 i Situating Populist Politics: Arts & Media Nexus, Milena Dragićević Šešić i Mirjana Nikolić, 2019.

www.brankomiliskovic.wordpress.com

 

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

 

Komentari