[INTERVJU] Marija Kućan, Udruženje Prostor: „Umetnost ima snagu da pokrene promene u sferi mentalnog zdravlja“

Izložba Umetnost/psihijatrija održaće se od 26. novembra do 1. decembra u Galeriji Doma omladine Beograda. Pored izložbe 1. decembra od 19 časova održaće se promocija kataloga ,,Umetnost/psihijatrija” i tribina na temu umetničkog stvaralaštva osoba sa problemima mentalnog zdravlja i njihovog položaja u savremenom društvu. Povodom izložbe i tribine razgovarali smo sa Marijom Kućan iz udruženja Prostor.


Kada i kako se javila ideja za organizovanje ovakve izložbe? Šta ona predstavlja korisnicima psihijatrijskih usluga koji učestvuju u ovom projektu?

Marija Kućan: Od 2010. godine udruženje Prostor radi sa korisnicima psihijatrijskih usluga. Sve je počelo kada smo koleginica Mina Aleksić i ja počele da organizujemo umetničke radionice sa hospitalizovanim korisnicima u prostorijama radne terapije Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu. Nakon jednogodišnjeg iskustva u radu sa korisnicima, uočile smo da je veoma mali broj programa posvećen osobama sa problemima mentalnog zdravlja. Uzevši u obzir činjenicu da je naše društvo prilično nedovoljno informisano i da postoji veliki broj predrasuda javnosti i medija prema korisnicima psihijatrijskih usluga, Prostor je odlučio da svoj rad posveti isključivo njima. Mislim da je suština ovakvih projekata u tome da se putem prikazivanja umetničkih radova, osobe sa problemima mentalnog zdravlja predstavljaju javnosti kao dostojanstvene i produktivne ličnosti, što je od ključne važnosti u procesu smanjenja predrasuda i strahova koji se vezuju uz ovu marginalizovanu grupu.

Marija kaže da je ovaj projekat posvećen osobama sa problemima mentalnog zdravlja, umetničkim pravcima Art Brut i Outsider Art, aktuelizaciji problema ljudskih prava  osoba sa problemima mentalnog zdravlja i skretanju pažnje javnosti, promeni stavova okruženja u odnosu na ovu grupu.

Kako biste opisali povezanost umetnosti i psihijatrije i na koji način umetnost doprinosi poboljšanju položaja korisnika psihijatrijskih usluga?

Marija Kućan: Umetnost je polje na kome ove osobe mogu da osete sigurnost. Zbog neverbalne komunikacije, najpre, i zbog spontanog i autentičnog, simboličkog sadržaja koje oslobađaju iz sebe kroz radove. Putem umetničkog stvaralaštva, velika je šansa da se strahovi koje neko oseća prema njima smanje ili nestanu. Mislim da upravo umetnost ima snagu da pokrene promene u sferi mentalnog zdravlja.

Udruženje Prostor organizuje veliki broj programa u cilju poboljšanja položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja, a Marija navodi da pored umetničkih i art terapijskih radionica, Prostor organizuje i programe ekonomskog osnaživanja koji su podržani od strane Erste banke: „Učestvujemo na prodajnim bazarima i izložbama na kojima, zajedno sa korisnicima prodajemo šolje, majice, bedževe na kojima se nalaze njihovi radovi, a sav novac od prodaje ide direktno autorima. U martu 2014. godine započeli smo rad na radio emisiji Glas naš u etru koju uređuju i vode korisnici. Emisija je deo regionalne mreže radio emisija Glas ludila u Eteru, udruženja Metanoia iz Sarajeva. Emisija se može čuti jednog utorka u mesecu, na talasima Radija 202. Tu je i  psihoterapijska grupa koju vodi dr Anđelka Kolarević, a takođe ove godine, Prostor je sklopio partnerstvo sa organizacijom Intervoice i Hearing voices mrežom i postao predstavnik Srbije u okviru West Balkan Hearing Voices mreže“.

Na izložbi Umetnost/psihijatrija koja će biti održana u Galeriji Doma omladine Beograda biće predstavljeni umetnički radovi osoba sa problemima mentalnog zdravlja, a autori su korisnici psihijatrijskih usluga iz udruženja Duša i Videa, iz Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu i Klinike za psihijatriju KC Srbije. “Tokom četiri godine, na našim umetničkim radionicama nastalo je možda i više od 1000 radova. Svaki autor koji je učestvovao na tim radionicama izložiće od dva do tri svoja rada. Meni je žao što još uvek nemamo dovoljno finansijskih sredstava za opremanje svih radova koji stvarno zaslužuju svoje mesto ili u formi stripa ili u knjizi ilustracije… ali svakako, deo radova jeste sada opremljen i nadam se da će odziva biti”, ističe Marija.

Osim izložbe, 1. decembra od 19 časova, u Domu omladine Beograda biće održane promocija kataloga „Umetnost/psihijatrija“  i tribina na temu umetničkog stvaralaštva osoba sa problemima mentalnog zdravlja na kojoj će publika moći aktivno da učestvuje. Na tribini će govoriti umetnici Milorad Mladenović, Radoš Antonijević i Zoran Dimovski. Mina Aleksić će govoriti o radu Udruženja i predstaviti vodič “Od institucije ka zajednici”.

Vaš projekat su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i Ambasada Kraljevine Norveške. Recite nam nešto više o toj saradnji.

Marija Kućan: Saradnja sa Ministarstvom kulture počela je 2011. godine kada su podržali projekat ReMind02 koji se odnosio na naš radu u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Vršcu. Udruženje je ponosno na ovaj projekat najviše zbog učešća umetnika Milorada Mladenovića i Radoša Antonijevića i njihove ideje da se na mestu starog magacina u prostorijama radne terapije ove bolnice projektuje Galerija koja bi bila namenjena za organizovanje raznovrsnih kulturnih događaja za korisnike ove bolnice. Godinu dana nakon toga, osmislili su i projektovanje radionice na otvorenom. Projekat je takođe podržan od strane Ministarstva kulture. Ove godine odlučili smo da izdamo katalog u kojem će se naći radovi svih korisnika psihijatrijskih usluga sa kojima smo radile od 2010. godine. Vizuleni identitet kataloga je osmilila umetnica Dejana Vranješ, a svojim tekstovima doprineli su umetnici Radoš Antonijević, Milorad Mladenović i Zoran Dimovski. Za to imamo podršku Ministarstva kulture kao i Ambasade Kraljevine Norveške zahvaljujući kojoj ove godine realizujemo projekat “ReMind u zajednici”. U Mesnoj zajednici Opštine Zvezdara se redovno dešavaju različite aktovnosti u kojima učestvuju udruženja korisnika psihijatrijskih usluga Duša i Videa. I što je veoma važno, hospitalizovani korisnici iz SPB Vršac i Klinike za psihijatriju dolaze i učestvuju na umetničkim radionicama.

Kakav je položaj osoba sa problemima mentalnog zdravlja u Srbiji? Na koji način zajednica može doprineti njihovom uključivanju u kulturni i društveni život?

Marija Kućan: U Strategiji razvoja zaštite mentalnog zdravlja istaknuto je da će svaka četvrta osoba u nekom periodu svog života imati problema sa mentalnim zdravljem. S tim u vezi, njihov položaj bi trebalo da bude mnogo bolji nego što jeste, ali nažalost, to nije slučaj. Dobra stvar je to što je počela reforma na polju mentalnog zdravlja kod nas, tako da će se neke stvari sigurno promeniti nabolje. Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga Duša, sa kojima najviše sarađujemo, veoma je dobro organizovano. Zahvaljujući njihovim aktivnostima  može se dosta uticati na promenu načina razmišljanja u vezi sa osobama sa problemima mentalnog zdravlja. Upravo putem tih aktivnosti ljudi dolaze u direktan kontakt sa korisnicima i predrasude se smanjuju. Mislim da je strah osnova predrasuda, a i treba priznati da smo svi nekada korisnici psihijatrijskih usluga. Novac igra veoma važnu ulogu u svemu tome. Zašto je neko ko ide privatno kod psihoterapeuta manje korisnik od osobe koja nema novca i odlazi u državne institucije?

Marija ističe da udruženje Prostor u poslednjih godinu dana razvija uslugu u zajednici koju planiraju da licenciraju u saradnji sa Opštinom Zvezdara i partnerskom organizacijom IAN: „Planiramo da nastavimo sa dosadašnjim aktivnostima i da ih, nadam se, razvijamo u pravcu još većeg poboljšanja položaja korisnika psihijatrijskih usluga. Želimo da se što veći broj korisnika, ali i što veći broj građana uključi u naše aktivnosti jer to jeste jedini način da se neka pogrešna shvatanja koja većina ljudi ima, ako ne eliminišu, onda makar redukuju u što većoj meri“.

Komentari