Projekcija filma i panel diskusija “Ne tiče me se… tiče se SVIH nas”

U organizaciji Ambasade SAD u Beogradu 25. novembra u Domu omladine Beograda biće održana projekcija filma “Ne tiče me se… tiče se SVIH nas” i prateća diskusija, povodom Međunarodnog dana borbe protiva nasilja nad ženama. Ulaz je slobodan, a besplatne propusnice moguće je preuzeti pred početak programa.

Svet 25. novembra obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak šesaestodnevne globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” u kojoj učestvuje vise od 100 država sveta i preko 1700 organizacija. Kampanja obuhvata još tri vazna međunarodna datuma, a završava se 10. decembra na međunarodni dan ljudskih prava.

Sprečavanje i reagovanje na sve oblike rodno zasnovanog nasilja je kamen temeljac posvećenosti Američke vlade promovisanju demokratije, unapređenju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i jednakosti. Rodno-zasnovano nasilje je kršenje ljudskih prava, oblik diskriminacije i manifestacija nejednake moći polova. Nasilje nad ženama je pandemija u senci u kojoj svaka treća žena na svetu tokom svog života dozivi nasilje od strane intimnog partnera i/ili seksualno nasilje ne-partnera. Rešavanje ovog problema zahteva sveobuhvatno reagovanje – institucija, pravosuđa, stručnjaka, kao i samih građana. Prevencija i edukacija moraju uključiti ne samo žene i devojčice, već i muškarce, dečake, i rodno neutralne osobe.

Kancelarija INL, ambasade SAD, je snimila ovaj dokumentarni film u okviru globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.“ Film ima za cilj da objasni svim građanima važnost prijavljivanja nasilja. U filmu se obraćaju stručnjaci iz oblasti prevencije porodičnog nasilja, zaštite žrtava, i zvaničnici institucija koje su zadužene da štite sve građane od bilo koje vrste nasilja, a posebno rodno zasnovanog nasilja. U filmu ćete videti scene iz društvenog eksperimenta koji je sproveden kako bismo zabeležili reakcije građana na nasilje nad ženama. Cilj ovog filma jeste da već jednom stavimo zarez u rečenicu “ne tiče me se” kako bismo svi stali u zaštitu naših sugrađanki i rekli “ne, tiče me se…tiče se svih nas” jer smo svi deo naše zajednice i jednako dužni da svakog pojedinca štitimo od nasilja i jednako obavezni da ne ćutimo.

Žene i devojke, sa svim svojim različitostima, zaslužuju da žive život bez nasilja. Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Sjedinjene Američke Države ponovo potvrđuju svoju posvećenost eliminaciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja i pozivaju partnere sirom sveta da se zalažu za hitno reagovanje i promene.

Komentari