66. MARTOVSKI FESTIVAL: REZ predstavlja platformu D’EST 66. МАРТОВСКИ ФЕСТИВАЛ: РЕЗ представља платформу D’EST

U saradnji sa Martom Popivodom i Festivalom savremenog eksperimentanog izraza REZ (Teorija koja Hoda [TkH]), 66. Martovski festival redstavlja rad kustoske platforme D’EST iz Berlina i njihov višegodišnji angažman u mapiranju ženskih i kolektivnih umetničkih pozicija koje reflektuju post-socijalistički kontekst kroz pokretne slike. Ulrike Gerhard (Ulrike Gerhardt), umetnička direktorka, i Naomi Henig (Naomi Hennig), urednica i koordinatorka D’EST-a, beogradskoj publici predstaviće odabrane radove i pokrenuti aktivan dijalog.

Moderatorka D’EST programa je kustoskinja i teoreticarka umetnosti iz Beograda Jelena Vesić, jedna od ko-kustoskinja programa D’EST.
Razgovor će se odvijati na engleskom jeziku.

Teorija koja Hoda [TkH], u saradnji sa Domom omladine Beograda i Multimedijalnim institutom iz Zagreba, pokrenula je 2014. filmski festival koji se bavi savremenim praksama eksperimentalnog i umetničkog filma, a koji se od ove godine u formi pratećeg programa prenosi u kontekst Martovskog festivala. Osnovna ideja je da se svake godine predstave radovi, autori/ke ili umetnički i kustoski kolektivi koji deluju u polju filmskog eksperimenta ili video umetnosti, a koje beogradska publika do sada nije imala priliku da vidi. Cilj programa je da kreira umetničku i edukativnu platformu za predstavljanje i diskusiju inovativnih i radikalnih filmskih i video art praksi.

 

Ovogodišnji program pod nazivom REZ na D’EST predstaviće rad kustoske platforme D’EST iz Berlina i njihov višegodišnji angažman u mapiranju ženskih i kolektivnih umetničkih pozicija koje reflektuju post-socijalistički kontekst kroz pokretne slike. Inicijativu i platformu predstaviće Ulrike Gerhart, umetnička direktorka D’EST-a i Naomi Henig, koordinatorka projekta, dok će razgovor o radovima i diskusije moderirati Jelena Vesić, teoretičarka umetnosti iz Belgrada, koja je kao kustoskinja jednog od poglavlja dala svoj doprinos ovoj platformi. U Beogradu ćemo imati priliku da vidimo izbor radova umetnica kao što su Pauline Boudry / Renate Lorenz, Marwa Arsanios, Maha Maamoun, Elske Rosenfeld, Sanja Iveković i The Bureau of Melodramatic Research.

 

D’EST: kustoska platforma za video umetnost bivšeg „istoka“ i „zapada“ (2018-2020) kreirala je online platformu za savremenu (video) umetnost koja mapira ženske i kolektivne pozicije onih umetnika/ca koje reflektuju post-socijalističke promene sa post-geografskim, horizontalnim i feminističkim pristupom. Naslov projekta D’EST („Sa istoka“) pozajmljen je od istoimenog filma (iz 1993. godine) nedavno preminule rediteljke i umetnice Šantal Akerman (1950-2015). U filmu Sa istoka, nežnom, sinematičnom putopisu tranzicije, umetnica – ćerka onih koji su preživeli Holokaust – beleži ikoničke slike žena koje čekaju u trenutku hiatusa, odmah nakon završetka Hladnog rata. Oblikovana od strane petnaest kustoski pozicija, platforma predstavlja više od četrdeset video radova, eksperimentanih filmova i dokumentaraca, koji otvaraju različite umetničke istoriografije i pozicije. D’EST je komponovana od šest poglavlja koja na različite načine reflektuju post-socijalitičke promene u odnosu na konceptualne paradigme kao što su temporalnost, jezik i semantika, korpo-fikcionalnost i prakse urbanog kozmetičkog podmlađivanja, indeksne vežbe čitanja, porodične veze i post-genetske porodice po izboru, kao i „istočni“ futurološki misaoni eksperimenti.

 

Ulrike Gerhart je umetnička direktorka D’EST-a. Kao istraživačica i kustoskinja za kulturologiju, trenutno istražuje kulturnu memoriju vezanu za postsocijalističku transformaciju u okviru svog doktorskog projekta Jezik, Telo, Indeksi: kulturna memorija o transformaciji u postsocijalističkoj video umetnosti. U svom istraživanju analizira načine na koje se video radovi umetnica i kolektiva bave jezikom, telesnošću i kulturnim indeksima. 2017. je ko-organizovala javni seminar Ženski identiteti u post-utopijskom: perspektive postsocijalizma iz umjetnosti i teorije (sa prof. Lene Markusen) kao i međunarodnu konferenciju (Hi)stories u umjetnosti nakon završetka hladnog rata (sa prof. Dr. Melanie Franke).

 

Naomi Henig živi u Berlinu, gde radi kao istraživačica, umetnica, kustoskinja, urednica i koordinatorka projekta D’EST. Završila je ECA Edinburgh i UdK Berlin i od tada je uključena u brojne inicijative koje vode umetnici. Sarađivala je u kustoskim projektima, uključujući izložbu Artist Placement Group (APG) sa Ulrike Jordan, predstavljenom na Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlin, i Summerhall, Edinburgh (2015/16). Kurirala je istraživački i izložbeni projekat Spaceship Yugoslavia u nGbK Berlin 2012. godine. Između 2013. i 2015, organizovala je izložbeni program u Galerie im Turm. Njeno umetničko i kustosko istraživanje vrti se oko memorijalizacije političkih mikro-istorija, kao i odnosa mesta, istorije, ekologije i ekonomije.

Tokom predstavljanja biće prikazan izbor eksperimentalnih filmova po izboru Marte Popivode, sa razgovorom nakon svakog rada.

 

Selekcija (feminističke) video umetnosti // izbor radova: Marta Popivoda

Instructions No. 2 (2015) // autorka: Sanja Iveković // trajanje: 5 minuta.
Charming For the Revolution (2009) // autorke: Pauline Boudry, Renate Lorenz // trajanje: 11 minuta.
Who Is Afraid of Ideology? Part I (2017) // autorka: Marwa Arsanios // trajanje: 23 minuta.
A Bit of a Complex Situation (2014) // autorka: Elske Rosenfeld // trajanje: 17 minuta
Dear Animal (2016) // autorka: Maha Maamoun // trajanje: 25 minuta.
Above the Weather (2015) // autorstvo: The Bureau of Melodramatic Research // trajanje: 11 minuta.

Komentari