Festival: S.U.T.R.A.

Učestvuju: Saša Spačal/Saša Spačal i Anil Podgornik/Anil Podgornik, Mikofon Unison/ Mycophone_Unison; Isidora Todorović/Isidora Todorović, Can You Fill the Spill & DIY Games; Sanja Kojić Mladenov/Sanja Kojić Mladenov, Cargo East; Uroš Krčadinac/Uroš Krčadinac, Mape priča – Kartografija i pripovedanje/Story Maps – Cartography and Storytelling; Hrvoje Hiršl/Hrvoje Hiršl, Sfere – Euklidski prostor/Sphere – Euclidian Space; Izvanredni Bob i VuU/Incredible Bob and WoO, Piplmetar/Peoplemeter; Vukašin Stančević/Vukašin Stančević, Presiklaža/Presscyclage & Pure Data Workshop; Dejna Silina/Daina Silina, Biotricitet/Biotricity i Polja/Fields, RIXC (Riga, Letonija); Jasna Jovićević i Zvuk ptica/Jasna Jovićević and The Sound of Birds; Grupa O/Group O, Heklanje matematike/Crocheting Math Group.

 

S.U.T.R.A. (Spoj Umetnosti, Tehnologije, Raznovrsnog i Autentičnog) će u tri dana pokušati da predstavi umetnike, koncepte i projekte koji istražuju vezu umetnosti, nauke i tehnologije kroz razgovore sa umetnicima, prezentacije i interaktivne radionice. Istovremeno
S.U.T.R.A. je inicijativa i podrška Doma omladine Beograda za ponovno pokretanje art&science festivala u Beogradu.
S.U.T.R.A. je naša najbliža i najdalja budućnost. On neće doći danas, nego sigurno S.U.T.R.A.
S.U.T.R.A. može postati naša svakodnevica.
Konačno S.U.T.R.A.  – Festival koji nedostaje milionskom gradu, naučno i umetničkom centru, kao što je Beograd

 

*****ENGLISH PROGRAM*****

 

PROGRAM:

1. DAN: petak, 21. novembar, sala Amerikana
18.00 MIKOFON UNISON,  instalacija Saše Spačal, Mirjana Švagelja i Anila Podgornika, otvaranje festivala (Mycophone_Unison by Saša Spačal, Mirjan Švagelj, and Anil Podgornik, Slovenia)
18.00-22.00 Isidora Todorović, prezentacija i igranje igre “Can You Fill the Spill”,
Hol spred sale Amerikana i IT kutak     
19.00 Sanja Kojić:  CARGO EAST, prezentacija projekta i izložbe  
20.00 Isidora Todorović: DIY GAMES (Uradi Sam Igrice)
21.00 Uroš Krčadinac: MAPE PRIČA – KARTOGRAFIJA I PRIPOVEDANjE
22.00 Hol ispred sale Amerikana, Hrvoje Hiršl: SFERE, Euklidski  prostor,  
(Hrvoje Hiršl: SPHERE, Euclidian Space, Croatia), instalacija, svečano otvaranje rada
22.30 Velika sala, Izvanredni Bob i VuU (Incredible Bob and WoO): PIPLMETAR (Peoplemeter),
Expanded cinema performans

2. DAN: subota, 22. novembar, sala Amerikana
18.00 Vukašin Stančević: PRESIKLAŽA/PRESSCYCLAGE, svečano otvaranje instalacije
19.00 Dejna Silina/RIXC, Riga, Letonija: BIOTRICITET (Biotricity) i POLjA (Fields),
lajv strim projekat i prezentacija izložbe  
20.00 Saša Spačal, CONNECTIONS, prezentacija/predavanje
21.00 Jasna Jovićević & ZVUK PTICA,
prezentacija muzičko ekološkog projekta i muzički performans

3. DAN: nedelja, 23. novembar, sala Amerikana
12.00-18.00 Hol ispred sale Amerikana, Radionica Minimikofon
Napravi svoj minimikofon!
17.00-20.00 Hol ispred sale Amerikane, Hrvoje Hiršl SFERE (Euklidski prostor), instalacija
18.00-22.00 Sala Amerikana, radovi MIKOFON UNISON i PRESIKLAŽA biće dostupni publici  osim tokom drugih prezentacija
18.00 Vukašin Stančević: PRESIKLAŽA, razgovor sa umetnikom
18.30 Ivana Đokić i Milena Životić Ilić:  HEKLANjE MATEMATIKE/ Crocheting Math  Grupe O
19.00 Izvanredni Bob: GLIČER KAO MEDIJSKI GREŠNIK, razgovor sa umetnikom
20.00 Hrvoje Hiršl: LASERSKI TONER, SFERE, POVRATNA SPREGA, razgovor sa umetnikom

OPŠIRNIJE O PROGRAMU:

1. DAN: petak, 21. novembar, sala Amerikana
18.00 MIKOFON,  instalacija Saše Spačal, Mirjana Švagelja i Anila Podgornika (Mycophone_Unison by Saša Spačal, Mirjan Švagelj, and Anil Podgornik, Slovenia)
MIKOFON UNISON, svečano otvaranje rada i festivala
Ekološke zajednice mikroorganizama, poput bakterija, gljiva i arheja, koji žive u ljudskom organizmu, čine čoveka mikrobiomom. Ovakvo saznanje menja predstavu o ljudskom telu koje se ne može više posmatrati kao jedno, već kao mnoštvo entiteta. Svaki entitet ima svoju biološku ulogu koja se odigrava u saradnji sa drugim entitetima ili sama od sebe, u zavisnosti od okruženja. U tim trenucima, telo nastaje kroz interakciju sa okruženjem i doživljava se kao jedno, uprkos činjenici da su njegovi višestruki entiteti u narednoj interakciji drugačiji. Jedinstvo tela, kao takvo, dešava se samo u određenom prostor-vreme kontinuumu, kada je u procesu interakcije, a onda se ponovo rastvara u mnoštvo entiteta koji čekaju novo postajanje.
Mikofon_unison, u prostorno-vremenskom kontinuumu mnoštva, deluje kao navigacioni uređaj. On je zvučna mapa interakcije između tri mikrobioma, tela njegovih tvoraca, i publike. Pritiskom prsta, posmatrač šalje signal mapi, ona ga sprovodi kroz nebesku ploču do mikrobioma koji ga pretvara u jedinstven harmonični zvuk. Mnoštvenosti autora čuju se kao jedno, u jednom trenutku, sada i ovde.
Mikofon_unison prikazuje kakvo je ljudsko telo u nastajanju i otkriva mnogočlanu simbiotiku individue čiji identitet kao konstrukt služi određenoj biopolitičkoj situaciji. Ljudsko telo nije određeno ili ograničeno od strane jednako definisanog okruženja, već na unutrašnjem planu u interakciji sa svim ostalim činiocima.
Mikofon_unison je instalacija koju su izradili Saša Spačal, Mirjan Švagelj i Anila Podgornik.

18.00-22.00 Isidora Todorović, prezentacija i igranje igre “Can You Fill the Spill”,
Hol spred sale Amerikana i IT kutak     
Can You Fill the Spill?
Can You Fill the Spill?
je mikroekološka, sociopolitička igra osmišljena kao društvena igra i android aplikacija. To je subverzivna društvena i lokativna igra – mikroekološka intervencija koja se poigrava sa očekivanjima igrača. Ideja počiva na korišćenju resursa ruralne sredine, specifičnosti sela Begeča i lokalne infrastrukture kao pozadine za kulturna i tehnološka istraživanja u oblasti novih medija. Igra formuliše jasan stav u odnosu na političku borbu, uticaj kapitala i opštu strukturu odnosa snaga utvrđenih u kapitalističkom društvenom poretku, a upućena je na vađenje crnog zlata – nafte. Ona preusmerava ciljeve borbe za emancipaciju protiv kapitalističke snage ne zauzimajući poziciju apsolutno eksterne opozicije, već suočava igrača sa mentalnom ekologijom svakodnevnog života – pozivajući vas na igru!
Les Mislerebels Les Mislerebels su buntovnici, neformalna umetnička grupa i pokret iz Srbije posvećena kreiranju i korišćenju društvenih igara u cilju socijalnih promena. Zainteresovani su za istraživanje lokalnih socioekonomskih pitanja, geopolitiku i ekologiju. Les Mislerebels koriste mikropolitičke i mikrosocijalne prakse, nove solidarnosti, dok u isto vreme primenjuju novu estetsku i analitičku metodologiju za podsticanje novih, alternativnijih subjektivnosti. Les Mislerebels prave subverzivne društvene igre koje se igraju s igračevim očekivanjima.Inicijator Les Mislerebels je Isidora Todorović (teoretičarka i umetnica) u saradnji sa Andreom Palasti (umetnica i nezavisna kustoskinja) i Lukom Ranisavljevićem (programer).

 

19.00 Sanja Kojić: CARGO EAST, prezentacija projekta i izložbe  
Projekat „Cargo East“ – Prigušena egzistencija. Savremena umetnička scena Srbije
Project Cargo East – Subdued Existence. Serbian Contemporary Art Scene

Izložba “Prigušena egzistencija“ gostovala je u periodu od 31. maja do 3. avgusta 2014. godine u Nacionalnom muzeju likovnih umetnosti Tajvana (National Taiwan Museum of Fine Arts) i deo je dvogodišnjeg projekta „Cargo East“. Predstavljeno je 15 radova iz Srbije: Igora Antića, Brede Beban, Gorana Despotovskog, diStrukture, Dragana Ilića, Jelene Jureša, Stevana Kojića, MP_art-a, Muzej detinjstva, Andree Palašti, Vesne Perunović, Nataše Teofilović, Zorana Todorovića, Miloša Tomića i Selmana Trtovca.
Izabrani umetnici, umetnice i umetničke grupe savremenim medijskim jezikom istražuju različite kontekste društvenog okruženja, naročito teme povezane sa ličnim odnosom ka društveno-političkoj tranziciji, migraciji, egzilu, globalizaciji, problemima identiteta, svakodnevice i odnosa ka savremenoj ekonomiji, kapitalu i tehnologiji. Mnogi autori tematski razmatraju probleme granica, migracija i egzila. Neki su se svojim školovanjem i/ili životom opredelili za odlazak iz Srbije, za život emigranata u zemljama Zapadne Evrope, Severne i Južne Amerike, podstaknuti društveno-političkom i kulturnom krizom. Biti izvan granica ili ih ne prihvatati je, i pored svih povlastica višestrukih hibridizacija takozvanog nomadskog subjekta, veoma teška, nimalo romantična pozicija sa kojom se danas susreće veliki broj savremenih umetnika i umetnica iz Srbije. Oni egzistiraju na internacionalnim umetničkim scenama, definišući sebe kroz različite društvene kontekste, geografske odrednice i identitete, razbijajući tako tradicionalne forme „nacionalne“ umetnosti.
Sanja Kojić Mladenov (1974) kustoskinja, istoričarka umetnosti i istraživačica savremene umetničke prakse, medija i roda. Radi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad. Kustoskinja je Paviljona Srbije na 54. Venecijanskom Bijenalu savremene umetnosti (2011), izložbe Svetlost i tama simbola Dragoljuba Raše Todosijevića, nagrađene internacionalnim priznanjem – UniCredit Venice Award. Autorka je, kustoskinja i selektorka mnogih izložbi i projekata u zemlji i inostranstvu: Dress (Kod) (2012), About photography (2010), Closeness. Contempopary Art Scene from Serbia, Tokio (2009), Behind the Barierr. Contemporary Photograph from Novi Sad (2009), Space for New Dialogue  (2008), In Situ (2007), Lollypop, Body and Consummation (2007), Tensionfield, 2010-2013, Transkripcija: Jan Triška (2012), Cities Re-imagined, Viktor Vazareli (2010); Intensity of Affect. Zoran Todorović (2009), The Loving Sight. Marko A. Kovačič, Imaginary Worlds, medijska umetnost Slovenije; Saša Stojanović, Momir Bulović, Njujork (2007) i dr. Napisala i objavila preko 80 kritičkih eseja, recenzija izložbi i naučnih tekstova u monografija, enciklopedijama, katalozima izložbi, stručnim časopisima, knjigama i elektronskim medijima.

 

20.00 Isidora Todorović: DIY GAMES (Uradi Sam Igrice), prezentacija projekta ”Can You Feel the Spill)
Igra je nezaobilazni deo našeg društva, koji kao fenomen dobija priznanje tek u kapitalnom delu Homo ludens – Čovek koji se igra 30tih godina prošlog veka. Igre su dokazale da mogu da pređu iz polja kreativnog i pomalo neozbiljnog, u polje umetnosti i kritičkog mišljenja. Prezentacija: Uradi sam: Politička igra (DIY: Political game) istražuje metode i strategije pravljenja političkih igara Isidore Todorović. U okviru prezentacije pokušaće da odgovori na pitanje da li umetničke/političke igre imaju moć da prevaziđu polje umetnosti i igraju se sa stvarnošću. Posle prezentacije svi su pozvani na gejm sesiju političke igre Can you feel the spill? koja se bavi problemima i posledicama naftnih mrlja u ekološki zaštićenom području.

 

21.00 Uroš Krčadinac: MAPE PRIČA – KARTOGRAFIJA I PRIPOVEDANjE
Kroz primere svojih radova, koji variraju od generativnih vizualizacija teksta do ručno crtanih mapa za nelinearne putopise, Uroš će predstaviti vezu između pripovedanja, kartografije i interneta. Koje su boje emocije u tekstu, kako se crta jedan tvit, šta su linije i grafovi priča? Da li je vizuelizacija podataka starija od pisma? Zašto je Tolkin crtao mape i porodična stabla? I zašto je Nabokov rekao da je za analizu Džojsovog Uliksa bila dovoljna jedna dobra mapa Dablina?

Uroš Krčadinac je nagrađivani istraživač u oblasti novih medija i asistent istraživač u GOOD OLD AI laboratoriji na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Odseku za softverski inženjering. Njegova polja intersovanja su: vizualizacija informacija, pričanje priča podacima, fizička vizualizacija, emotivno programiranje, informaciona estetika, procesiranje govornih jezika i umetnost novih medija. Njegov rad ispituje veze između čoveka i tehnologije kroz različite medije: interaktivne i linearne, vizuelne i tekstualne, generativne i ručno-crtane. Autor je Synesketcha, prve open-source biblioteke za prepoznavanje i vizuelizaciju emocija u tekstu, koja je prikazana na konferencijama i festivalima u Evropi, Kanadi i Kini. Koautor je interaktivnog dokumentarca o životu bosanskih Roma, kao i vizuelizacije putnih troškova bivšeg ministra spoljnih poslova Republike Srbije. Takođe se bavi generativnim identitetima i crta svojim GPS-uređajem. Za svoj akademski rad, softverske projekte i kratke animirane filmove dobio je više nagrada.

Vizualizacija teksta, radionica
Mape, vizuelizacije, algoritmi i nelinenarni interfejsi nisu samo alati nego i čitavi novi jezici. Nauka i tehnologija su novi jezik današnjice, koje ćemo, kao što je rekao J. G. Balard, ili naučiti ili ostati nemi. Ova radionica bavi se mapiranjem teksta u vizuelno, bilo putem računarskih tehnologija, bilo ručno ili uz pomoć fizičkih objekata. Na primeru Synesketcha, svoje softverske biblioteke za vizuelizaciju teksta, kao i drugih projekata koji uključuju prožimanje književnosti, vizuelnog jezika i savremenih tehnologija, prikazaće se neki mogući sinestetski pravci za pretvaranje teksta u vizuelno. U drugom delu radionice polaznici će sami koritistiti ove tehnologije, jezike i pristupe, ili neke sasvim nove, koje sami izmisle ili naprave, kako bi vizualizovali tekstove, od poezije do železničkog reda vožnje. Radionica Uroša Krčadinca biće realizovana tokom decembra meseca kao deo Soft Control projekta.

22.00 Hol ispred sale Amerikana, Hrvoje Hiršl: SFERE, Euklidski  prostor,  
(Hrvoje Hiršl SPHERE, Euclidian Space, Croatia), instalacija, svečano otvaranje rada
Euklidski prostor je matematički prostor koji je određen sa tri dimenzije (X, Y , Z koordinatama) i intuitivno ga zamišljamo. Uvođenjem Sfera, objekata kružnog oblika, u jedan jasno definisan i koordinatama određen prostor, stvara se nemir. One su postavljene nasumično u prostoru i reaguju na posetioce menjanjem oblika i stvaranjem zvuka. Njihovim aktiviranjem matematički zamišljen prostor se maksimalno narušava.
Broj sfera je promenljiva, u zavisnosti od veličine i njihovog položaja u prostoru. Nasumično postavljene u prostoru, nejednako su udaljene jedna od druge stvarajući polja praznine i klastera. Pneumatske su i reaguju na posetioce, kao prava organska bića, skaču u vazduhu sa propratnim zvižducima, kada im neko priđe ili pokuša da prođe pored. Povezane su sistemom gumenih cevi kroz koje protiče vazduh. Kompresor i sistem ventila i senzora određuje redosled njihovog paljenja i gašenja, u zavisnosti od prisustva posetilaca.

22.30 Velika sala,
Izvanredni Bob i VuU (Incredible Bob and WoO): PIPLMETAR (Peoplemeter),

Expanded cinema performans
Prošireni filmski performans Piplmetar predstavlja unutrašnji svet signala, frekvencija i impulsa koji pokreću digitalne medije. Filmski materijal realizovan je neuobičajenim tehnikama (video mikroskopom, endoskopom i sl) i formatima, i obiluje specijalnim optičkim efektima. U ovom proširenom filmskom performansu nema glumaca, a protagonisti su roboti i antene koji žive u postapokaliptičnom Beogradu. Originalnu muziku je komponovao beogradski gitarista WoO, iz kolektiva BelgradeNoise. Direktor fotografije je Mikša Anđelić, montažer Nemanja Babić, dramaturg Nemanja Nikolić, dizajner zvuka Danijel Milošević, a dizajner robota Stefan Bočvarski.

 

2. DAN: subota, 22. novembar, sala Amerikana
18.00 Vukašin Stančević: PRESIKLAŽA/PRESSCYCLAGE, svečano otvaranje instalacije
Vukašinova kreativna mašina koristi štampane medije kako bi tokom svog rada procesuirala njihov sadržaj u odgovarajuću zvučnu sliku i rolnu papira. Tokom procesa proizvodnje posetilac je aktivni učesnik, onaj koji slaže odabrane delove štampanih medija na traku koju pokreću elektro motori. Na svom putu, ova traka prolazi ispod veb kamere koja na ekranu prenosi zatečeno stanje. Na kraju puta, ponovno snimljena slika sa veb kamera, podeljena na četiri dela, prolazi kroz proces obrade (PureData softver). Svaki deo očitava boju koju softver deli na tri osnovne po CZP (RGB) skali. Neki delovi služe za pokretanje ritma, dok boje pokreću različite instrumente.  U zavisnosti od zasićenosti dobijene boje zavisiće i visina tona. Nakon prolaska poslednje stanice i odgovarajuće zvučne „partiture“, papir se umotava u rolne koje se kače na zid. Izrežirana Vukašinova proizvodna linija na kojoj posetioc utiče na promenu signala/informacije, ukazuje na našu poziciju u odnosu na plasirane informacije od strane mas medija. Naša iluzija da imamo izbor ili kontrolu nad infromacijama, ovim putem se pretače, procesom reciklaže, u muziku koja zamenjuje medijski šum i buku.
Vukašin Stančević je na master studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti – fotografija. Bavi se istraživanjem na polju kreativne fotografije, koristeći je za stvaranje grafika u tehnici digitalne štampe. Eksperimentiše na polju multimedijalne umetnosti, fokusiran na načine prevoda slike u zvuk. Učestvovao je na velikom broju radionica i izložbi (fotografije i grafike). Osnivač je nojz benda LOMZ, koji stvara muziku na ručno pravljenoj gitari, klavijaturama, iPod-u i u kompjuterskim programima. Za svaku pesmu kreira se i odgovarajući video materijal.

19.00 Dejna Silina/RIXC (Riga, Letonija): BIOTRICITET (Biotricity) i POLjA (Fields),
lajv strim projekat i prezentacija izložbe  
Biotricitet Umrežena zvučna instalacija Biotricitet koristi novu tehnologiju “zelene energije”, nazvanu gorive ćelije mikroba, da istraži složene odnose između prirode i tehnologije, bioloških sistema i elektronskih mreža. Instalacija se sastoji od uredno poređanih bakterija-gorivih ćelija. Kada su zajedno povezane, ćelije formiraju mini bio-elektranu koja u zvuk pretvara proces proizvodnje električne energije iz bakterija koje žive u blatu i vodi. Biotricitet su razvili Rasa Smite, Raitis Smits i Martins Ratniks zajedno sa umetnikom zvuka i kompozitorom Voldemars Johansons i mladim biologom sa Univerziteta u Letoniji. Najnovija verzija Biotricitet projekta (predstavljena na izložbi Polja), pod nazivom Baterija sa bare, biće uživo prenošena na festivalu S.U.T.R.A. sa jezera Botaničke bašte u Rigi.
Izložba Polja bavi se lociranjem onih proširenih polja umetničkih praksi koja su kontekstualno plodno tlo za ideje i prakse koje za cilj imaju prevazilaženje trenutne krize, pronalazeći nove puteve za budući razvoj okupljanjem tradicionalno odvojenih domena. Polja se bave novim ekološkim i transverzalnim trendovima u umetnosti, ističući potencijalne buduće putanje za raznovrsne  vrste aktivnosti koje spajaju politiku, tehnologiju, ekologiju, pitanja roda i semiologiju. Koja polja deluju kao katalizator i podupiru one umetničke prakse koje nude najveći potencijal za društvenu promenu u pravcu što maštovitijeg i održijeg načina življenja?  Koji su prekursori u poslednjih 30-40 godina postojali i šta možemo da naučimo iz tih često neispričanih priča?
Dejna Silina je organizatorka, koja od 2001. godine radi za RIXC – Centar za nove medije kulture u Rigi u Letoniji. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, produkciji međunarodnog festivala “Art + komunikacija” i drugim manifestacijama (izložbe , simpozijumi, radionice i dr). Od 2008. godine jedna je od urednica edicije “Acoustic Space“, časopisa za transdisciplinarna istraživanja u umetnosti, nauci, tehnologiji i društvu. Dejna je master umetnosti iz Teorije kulture na Latvijskoj Akademiji Kulture.

 

20.00 Saša Spačal, CONNECTIONS/ VEZE, razgovor sa umetnicom
Saša Spačal je multimedijalna umetnica edukovana u humanističkim naukama. Svoje obrazovanje o kompujterskoj grafici, veb i video produkciji stekla je kroz veliki broj radionica. Trenutno se bavi grafičkim dizajnom, real-time interaktivnom vizualizacijom i multimedijom, pokušavajući da poveže različite tehnološke i biološke organizme. Učestvovala je na izložbama i u projektima Moderne, Škuc i Alkatraz galerije u Sloveniji. Kao član Temp grupe radila je na intervencijama i instalacijama u javnom prostoru, na razvoju strategija za alternativno korišćenje napuštenih prostora, i na izložbama Odprti Rog, Pogovarjanja/Conversations/Conversas, Mapiranje/arhiviranje/analiziranje izginulih prostorov umetnosti. Kao istraživač bila je deo internacionalnog istraživačkog projekta Performing the City. Njene instalacije predstavljene su na internacionalnim izložbama i festivalima kao što su Haip festival – Ljubljana, Enter 5: Datapolis – Prag, AmberFest’11: Next Ecology – Istanbul, De:sonanz 2012 – Skoplje, Device_art 4.012. – Zagreb, Device_art 4.013 – Prag i Enter 6: Biopolis – Prag. Trenutno radi na nekoliko projekata koji su fokusirani na vezu između živih i tehnoloških organizama, u saradnji sa galerijom Kapelica, multimedijalnim centrom Kibla i Ljudmilom – umetničkom i naučnom laboratorijom. Na polju interaktivne vizualizacije i dizajna zvuka razvija strategije za korišćenje fizičkih interfejsa u generisanju zvuka i vizualnog, kao član Theremidi Orchestra.
Zajedno sa Idom Hiršenfelder razvija ČIPke platformu koja istražuje poziciju žena aktivnih na polju nauke, tehnologije i umetnosti novih medija, omogućavajući im prostor za razgovor, kreirajući im hakerski prostor sa odgovarajućim edukativnim programima.

 

21.00 Jasna Jovićević & ZVUK PTICA,
prezentacija muzičko ekološkog projekta i muzički performans

„Zvuk ptica“ je naučno-edukativno-umetničko-aktivistički projekat koji objedinjuje lokalna civilna udruženja, građanstvo i vladin sektor, u cilju većeg učešća civilnog sektora u donošenju mera i radu na promenama u zakonodavstvu po uzoru na EU, kao i boljeg i inkluzivnijeg upravljanja zaštitom životne sredine i održivosti kroz aktivnosti iz oblasti naučnog istraživanja, stručne i kreativne edukacije mladih, savremenog stvaralaštva i naglašenu prisutnost u javnim medijima. Projekat „Zvuk ptica“ vode tri organizacije civilnog društva: Udruženje građana „ArTrust“ iz Subotice, u saradnji sa Udruženjem ljubitelja prirode „Riparia“ iz Subotice i Udruženjem građana „AŠC“ sa Palića. Sve tri organizacije se godinama bave zaštitom životne sredine kroz drugačije aktivnosti i domene delovanja i prakse, što omogućava ovom projektu inovantan, multidisciplinarni i šarolik pristup zaštiti životne okoline.

Jasna Jovićević. Rođena Subotičanka, diplomirala je na Muzičkoj akademiji Franc List u Budimpešti, na smeru džez saksofon, a magistarsku diplomu iz muzičke kompozicije stekla je na York univerzitetu u Torontu. Dobitnica je Prve nagrade na Međunarodnom takmičenju etno Muzike u Milanu, Druge nagrade na međunarodnom Balkan Art festival u Ljubljani, kao i Treće nagrade na takmičenju za najbolju džez kompoziciju Mađarske džez federacije. Izabrana je da predstavlja Srbiju i Crnu Goru na XII Evropskom Bijenalu mladih umetnika 2005. godine u Napulju. Svirala je sa istaknutim muzičarima u Mađarskoj, celoj Evropi i Kanadi i provela je nekoliko godina na studijskim putovanjima u Njujorku, Banfu, San Francisku, Španiji i Italiji. Od 2009. godine vodi muzičku grupu Jasna Jovićević Improv Kolektiv, koja izvodi njena kompozicije, aranžirane za gudački kvartet, saksofone i elektroniku. Svoj debi album “Invented Reality“, sa originalnim kompozicijama i aranžmanom, izdala je 2008. godine,u saradnji sa muzičarima sa lokalne scene Toronta, a 2013. drugi album „Zvuk ptica”. Poslednjih deset godina radi kao profesor flaute, saksofona, muzičke teorije i istorije. Školujući se u Indiji, Sloveniji i Italiji, stekla je sertifikat učiteljice joge i vodi svoj joga centar “Iskra joga” u Subotici. Autor je i vođa umetničko-edukativnih projekata za decu i savremenu umetnost kroz nevladinu organizaciju Udruženje građana “ArTrust”. Najpoznatiji projekti su “Mjuziklaža”, “Improv Kolektiv Internacionalna Muzička Rezidencija”, “12 Tona muzike” i “Zvuk ptica”.
Projekat Zvuk ptica se realizuje kroz Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira ga Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj.

 

3. DAN: nedelja, 23. novembar
12.00-17.00 Hol ispred sale Amerikana, Radionica Minimikofon
Napravi svoj minimikofon! Napravi priključak za komunikaciju kroz andregraund mrežu sveta! Socijalne mreže  u svakodnevnom fukcionisanju definišu identitet i proširuju komunikacijski biotop u nezamislivim pravcima. Da li želiš da se povežeš sa mnogo većim mrežama, prevaziđeš ljudsku rasu, uđeš u pravi „andregraund“ i ideš tamo gde ljudsko uvo do sada nije bilo? Da li želiš da izoluješ zvuk gljiva i povežeš se sa većim organizmima u svetu, naučiš kako gljive mogu da zamene plastiku, izlečiš ljude i spaseš svet? Sve tajne našeg planetarnog andergraunda o značaju gljiva u ekosistemu i njihovom uzgajanju biće otkrivene na radionici. Bićeš sposoban da pronađeš svoju vezu sa gljivama praveći sopstvenu biohakovanu muzičku kutiju – minimikofon. Radionica Minimikofon deo je projekta Soft Control.

17.00-20.00 Hol ispred sale Amerikane, Hrvoje Hiršl SFERE (Euklidski prostor), instalacija

18.00-22.00 Sala Amerikana, radovi MIKOFON UNISON i PRESIKLAŽA biće dostupni publici  osim tokom drugih prezentacija

18.00 Vukašin Stančević: PRESIKLAŽA, razgovor sa umetnikom
Vukašin Stančević je na master studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti – fotografija. Bavi se istraživanjem na polju kreativne fotografije, koristeći je za stvaranje grafika u tehnici digitalne štampe. Eksperimentiše na polju multimedijalne umetnosti, fokusiran na načine prevoda slike u zvuk. Učestvovao je na velikom broju radionica i izložbi (fotografije i grafike). Osnivač je nojz benda LOMZ, koji stvara muziku na ručno pravljenoj gitari, klavijaturama, iPod-u i u kompjuterskim programima. Za svaku pesmu kreira se i odgovarajući video materijal.
Rad PRESIKLAŽA nastaviće se kroz PURE DATA radionicu tokom decembra meseca, koja je deo Soft Control projekta.

18.30 Ivana Đokić i Milena Životić Ilić:  HEKLANjE MATEMATIKE
Prezentacija projekta i radionice Crocheting Math Grupe O, koja će tokom decembra biti održana u Domu omladine Beograda kao deo projekta Soft Control.

Heklanje matematike  
Projekat Heklanje matematike  istražuje umetnost nastanka Fibonačijevog niza heklanjem. Kroz njihove radionice razvijaju se algoritmi za heklanje geometrijskih modela inspirisani Fibonačjevim nizom. Potencijalni učesnik istražuje ponuđene tehnike, a zatim bira da li će samo crtati, igrati se sa magnetima, praviti animacije ili aplikacije (otvorenog koda u Processing Programing Language), razvijati algoritam za heklanje određenog oblika ili heklati na osnovu zadatog algoritma.  Cilj je da se dođe do jasne ideje modela, izračuna vrednost određenih funkcija (obim niza krugova / kvadrata), nacrta model i kroz heklanje eksperimentiše.

Grupa O
Grupa O je nastala 2013. godine kao platforma za dijalog i diskusiju o obrazovanju i inkubator za nezavisne inicijative iz oblasti obrazovanja. Cilj osnivača bilo je stvaranje prostora za obrazovanje – za razmenu ideja i iskustava, međusobno upoznavanje svih onih koji se  na neki način bave obrazovanjem (ili su zainteresovani da se angažuju), i zajednički rad na aktuelizaciji tih ideja. Grupa O nema formalno članstvo, već je otvorena za sve koji su zainteresovani da se pridruže. U okviru Grupe O  Milena Životić Ilić, Ivana Đokić i Lilian Vizer (Lilian Wieser) se bave pronalaženjem matematičkih zakonitosti i eksperimentisanjem sa površinom i prostorom u oblasti ručnih radova – kodiranjem i dekodiranjem paterna (šema) heklanja. Spajajući matematičke koncepte, algoritme i ručne radove, želja im je da ujedine prostor intelektualnog i manualnog rada, ne zaboravljajući estetiku i vrednosti tradicionalnog stvaranja narodne umetnosti”

19.00 Izvanredni Bob: Gličer kao medijski grešnik, razgovor sa umetnikom
Izvanredni Bob
Medijski umetnik Izvanredni Bob deluje na polju između glitch umetnosti i šou biznisa, a njegov rad karakterišu kalorične bojevne disperzije i hromatske abrazije. Prisutan je na međunarodnoj sceni više od decenije, a njegovi radovi prikazivani su na više od 300 festivala širom sveta, uključujući festivale novih medija i digitalnih umetnosti MUTEK, Transmediale, TodaysArts, European Media Art Festival i dr. Sarađivao je sa umetnicima: Dan Deacon-om, Mats Gustafsson-om, DJ Rupture, Deadbeat.om, Lillevan Pobjoy, Mihajlom Ristićem i dr. Izvanredni Bob se konstantno bavi pitanjem: Šta ima novo u novim medijima?

20.00 Hrvoje Hiršl: Laserski toner, sfere, povratna sprega, razgovor sa umetnikom
Hrvoje Hiršl (1982, Hrvatska), umetnik i dizajner, trenutno je na postdiplomskim studijama Media Art Histories na Donau-Universität Krems u Austriji pod vodstvom Olivera Graua. Osnivač je i koordinator teorijskog programa I’MM, novopokrenutog Media Lab-a u sklopu programa Kulture promene SC-a u Zagrebu. Izlagao je na grupnim izložbama (Vizura Aperta, 2011; Međunarodni festival Magdalena, 2006. i 2010; HDD 0708, 2008; DVK 97-07, 2007), i samostalno u okviru radijske emisije Trećeg programa Hrvatskog radija Slika od zvuka (2011) i Galeriji VN (2010). Polufinalista je konkursa Adobe Design Achievement Awards (2009). U 2012. dobitnik je stipendije u sklopu projekta KulturKontakt Austrija. Njegovi umetnički projekti prevazilaze savremenu umetnost i diskurs umetnosti novih medija, ispitujući materijalnost objekta, energiju koju emituju u prostoru i ograničenja medijuma.

 

 

O festivalu SUTRA – Spoj Umetnosti, Tehnologije, Raznovrsnog i  Autentičnog
Poslednjih godina svedoci smo sve veće ekspanzije digitalne umetnosti i medijske kulture. Našom svakodnevicom dominira elektronsko okruženje, a umetnost, tehnologija i nauka su nam svojom interakcijom otvorile potpuno nove svetove, koji nam do sada nisu bili dostupni. Naša slika sadašnjosti i budućnosti postaje mnogostruka i umrežena. Festival SUTRA predstavlja ove nove svetove na jednom mestu, istražujući generisane preplete tehnologije, umetnosti, nauke i društva s naglaskom na njihovoj simbiozi i složenosti međusobnih odnosa, kao i promena kroz koje neprestano prolaze. Ideja festivala je da se po prvi put na jednom mestu okupe novi vizionari sadašnjosti i sutrašnjice i da se njihov rad predstavi u potpuno novom svetlu, na način dosad neviđen na umetničko-naučnoj sceni Srbije. Bez obzira na stalan napredak koji tehnologija donosi, naš fokus je usmeren na pitanja od ključnog značaja za društvo.

Ivan Stanić, kustos i autor projekta, istoričar umetnosti

S. U. T. R. A.  festival je nastao kao pilot projekat 2009. godine u okviru Trećeg Festivala nauke. Kao deo ovog programa, prikazani su naučno-umetnički filmovi u saradnji sa Science Film Festivalom iz Njujorka, i prezentacija softvera Visikord, programera Davora Magdića, koji živi i radi u Kaliforniji.  Zatim je prvi SUTRA festival realizovan kroz postavku u okviru Četvrtog Festivala Nauke 2010. godine, posetilo ga je više od 5200 posetilaca, predstavio je 13 umetnika/istraživača Drugi SUTRA festival realizovan je kroz postavku u okviru Petog Festivala Nauke, od 2. do 4. decembra 2011. godine, u galeriji Narodne banke Srbije na Slaviji. Na drugom SUTRA festivalu predstavljeno je 9 radova. 2013. godine u Domu omladine Beograda održano je četvrto izdanje ovog festivala, kada su predstavljeni Ana Rajčević,  Chris Bruckmayr, Future Lab, Dejan Pestotnik, MMC KIBLA , Dobrivoje Milijanović, Ivan Stanić, Kišobran, Monika Pocrnjić, Nataša Teofilović, raum.null live, Soft Control i Stevan Kojić

S.U.T.R.A. festival je nastao 2009. godine. Nastao je, nestao, nastaje i nedostaje nam S.U.T.R.A.: da istražuje vezu tehnologije i umetnosti, da animira društvo u cilju razvoja nauke i umetnosti, da predstavi naučna i tehnološka dostignuća kroz umetnost, da ponudi primere njihovih graničenja, spajanja, prožimanja i sažimanja, da deci, mladima i stručnjacima ukaže na to da su nauka i umetnost nezaobilazni deo svakodnevice, da ono što je danas naučni ili umetnički eksperiment  S.U.T.R.A. može postati naša svakodnevica.

TIM PROJEKTA SUTRA:
Autori, koncept i selekcija: Dušana Nikolić Radošević i Ivan Stanić
Dušana Nikolić Radošević, umetnička rukovoditeljka projekta
Ivan Stanić, kustos projekta i istoričar umetnosti
Marko Radojković, izvršna produkcija
Jakov Ponjavić, dizajn projekta
Milica Ševarlić, PR projekta

Pokrovitelji SUTRA: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Skupština grada Beograda.  Radionice i predavanja na S.U.T.R.A su  deo projekta Soft  Control, koji  je ostvaren uz podršku Evropske komisije.

Gostovanje projekta Mikofon (Mycophone) je deo međunarodne saradnje sa MMC Kibla (Maribor). Projekat Zvuk ptica se realizuje kroz Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira ga Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj.

Komentari