dr Marijana Vučinić o SVETSKOM DANU ŽIVOTINJA

Pozivamo sve saradnike, partnere i prijatelje, da nam se pridruže 04. oktobra na tribini SVETSKI DAN ŽIVOTINJA i javno iznesu svoje stavove, poruke i saopštenja povodom Svetskog dana zaštite životinja. Takođe, otvoreni smo za nove ideje za naš program “Ljudi i životinje”, koji je za godinu dana pokrenuo niz tema vezanih za odgovorno vlasništvo, dobrobit životinja, programe edukacije, kao i tri velike akcije udomljavnja.
Pročitajte saopštenje dr Marijane Vučinić (profesorke Veterinarskog fakulteta), povodom Svetskog dana životinja i naše tribine:

 

4. oktobar – Svetski dan zaštite životinja

Svetski dan životinja obeležava se u celom svetu. Proslavom ovog dana želja čovečanstva je da pokaže da je napredovalo u evolutivnom razvoju svesti i civilizacijskom odnosu prema životinjama, odnosno da su ljudi shvatili da su životinje živa bića bez čije biološke raznovrsnosti i bez kojih život i opstanak čoveka ne bi bio moguć. Posebna pažnja ovog dana se posvećuje zaštiti kičmenjaka, za kojih je naučno dokazano da poseduju ista osećanja kao i čovek.

Zaštita životinja podrazumeva zaštitu njihove telesne celovitosti, od gladi, žeđi, bolesti i povreda, njihovih osećanja od bola, straha, patnje i drugih neprijatnih iskustava i njihove sposobnosti da ostavljaju potomstvo.

Zaštita životinja je moralna obaveza čovečanstva, proistekla iz naučnih dokaza i potrebe da štiteći životinje zaštitimo telesnu, emotivnu i reproduktivnu celovitost čoveka. Obeležavanjem dana životinja želimo da pokažemo da uvažavamo nihove živote kao i sopstvene i da razumemo da kvalitetan život za sebe možemo da obezbedimo samo ako poštujemo i štitimo ostale oblike života na Zemlji, među njima i životinje.

dr MARIJANA VUČINIĆ profesorka Veterinarskog fakulteta u Beogradu

Komentari