Dom omladine Beograda učestvuje u DANU MARKETINGA Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum u sklopu Dana marketinga, 5 decembra organizuje Okrugli sto na temu „Mladi i slobodno vreme“,  u kojem će učestvovati i v.d. direktora Doma omladine Beograda, Marko Stojanović. Tema takmičarskog dela Dana marketinga, u kojem učestvuju studenti, biće kreiranje promotivne strategije privlačenja ciljne grupe mladih za uključivanje u rad IT kutka Doma omladine Beograda.

Odrastanjem, odnosno preuzimanjem odgovornosti, slobodno vreme postaje jedan značajan segment života mladih ljudi, koji ne bi trebalo prepusti stihijskim promenama već kojim se mora pažljivo upravljati.

Cilj okruglog stola je da se sagleda na koji način mladi u Srbiji provode svoje slobodno vreme, šta žele, šta rade, kako razmišljaju i čemu teže. S obzirom na aktuelnost teme i činjenice da sve aktivnosti nemaju podjednaku važnost za razvijanje ličnih osobina, socijalnih i kulturnih kompetencija, neophodno je posebnu pažnju posvetiti kvalitetnim predlozima koji bi pozitivno uticali na živote mladih i obezbedili njihov uspešan razvoj.

Okrugli sto će se održati 5.decembra 2014. godine na Univerzitetu Singidunum, ul. Danijelova 32,  sa početkom u 11 časova.

PROGRAM

11:00 – 11:05  Uvodno obraćanje organizatora Okruglog stola

11:05 – 12:00 Učesnici okruglog stola

•    Marko Stojanović, direktor Doma omladine Beograda
•    Ljiljana Blagojević, dramski umetnik
•    dr Slavka Drašković, Uprava za dijasporu, Ministarstvo spoljnih poslova
•    dr Maja Vukadinović, kulturolog,  Akademija lepih umetnosti
•    Tamara Ilić Petrović, direktor Agencije Vivid
•    Mugdim Šehalić, UEPS
•    Galeb Nikačević, Vice Media
•    Nataša Kovačević, košarkašica
•    Dušan Borovčanin, Studentski parlament Univerziteta Singidunum

12:00 – 12:30  Diskusija

12:30 – 12:45  Zaključna razmatranja okruglog stola

12:45 – 13:30  Pauza za ručak

13:30 Takmičarski deo Dana marketinga

Takmičarski deo Dana marketinga ima za cilj da studenata podstakne razvoj kreativnosti u rešavanju poslovnih problema, kao i preciznost, analitičnost i timski rad. S obzirom da su studenti najjači pokretači inovacija, projekata i proizvoda nove generacije, pokazalo se da je Dan marketinga dobra prilika da oni najbolji, svoje ideje i timove prezentuju predstavnicima iz javnog života.

Ove godine, Dom omladine Beograda je iskazao želju da se približi mladima i učini dostupnim svoje obrazovne i kulturno-umetničke programe. Razvojni projekat ove institucije je „IT kutak“ koji će služiti kao inkubator različitim omladinskim i studentskim aktivnostima i start-up projektima. U tom smislu, zadatak koji je postavljen pred studente Univerziteta Singidunum zahteva kreiranje promotivne strategije privlačenja ciljne grupe mladih.

Komentari