Dom omladine Beograda potpisao sporazum o poslovnoj saradnji sa Službenim glasnikom

Dom omladine Beograda i JP Službeni glasnik potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji kojim je definisana saradnja na onim poljima društvene delatnosti u kojima postoji obostrani interes, pri čemu će se produbiti saradnja pri promociji kulturne, naučne i obrazovne misli, koje će zajednički ostvarivati u srpskom društvu. Ugovor je potpisan između v. d. direktora Doma omladine Beograda Andrije Bojanića i direktora Glasnika Mladena Šarčevića.

 

„Velika nam je čast što imamo priliku da sarađujemo sa preduzećem kao što je Službeni glasnik, te se nadam da će ova saradnja poslužiti kao putokaz kako jedna saradnja gradske i republičke ustanove treba da funkcioniše. Naš prostor, kojim raspolaže Dom omladine u Beogradu, biće ubuduće na raspolaganju Glasniku pri organizaciji različitih manifestacija, dok ćemo mi naše potrebe za štampom namirivati kroz štampariju Službenog glasnika“, izjavio je v. d. direktora Doma omladine Andrija Bojanić.

„Aktivnosti Službenog glasnika podrazumevaju čestu potrebu za prostorom u kojem bismo organizovali različite događaje, stoga je ova saradnja sa Domom omladine od velikog značaja, jer njihovi prostori koji će nam od sada biti na raspolaganju nesumnjivo pokrivaju potrebe sa aspekta kapaciteta. Stoga, još ćemo lakše sarađivati i sa drugim naučnim, obrazovnim i sportskim ustanovama pri promociji kulture“, izjavio je direktor Službenog glasnika Mladen Šarčević.

Službeni glasnik se obavezao na garantovanje povlašćenih uslova štampe za potrebe Doma omladine kada se javi takav zahtev.

Takođe, ugovorne strane su se obavezale na zaštitu međusobnih interesa kada je u pitanju pravno opštenje sa trećim stranama.

Komentari