DOB započeo projekat “Inkubator: Inter/Akcija”

Nakon nekoliko decenija saradnje sa Fakultetom likovnih umetnosti, kroz tradicionalnu studentsku izložbu skulptura i crteža malog formata, uredništvo Doma omladine Beograda došlo je na ideju da osnaži vezu sa studentima ovog umetničkog fakulteta, ali i da je osveži učešćem studenata istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tako je 2016. godine nastao projekat Inkubator: Inter/Akcija koji je, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja, započet sa mnogo elana.

Prva aktivnost na projektu Inkubator: Inter/Akcija 2016 je izvedena tokom juna 2016. godine, u zgradama Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, na vajarskom i grafičkom odseku na Senjaku i Topčideru. Studenti, učesnici projekta, su imali priliku da se međusobno upoznaju i da kroz prezentaciju radova sa Školske izložbe studenata FLU prodiskutuju o samoj izložbi, kao i o tokovima savremene umetnosti u Srbiji i problemima stvaralaštva.

O projektu:

Projekat Inkubator: Inter/Akcija 2016. bavi se direktnom saradnjom studenata Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu  i Odeljenja istorije umetnosti pri Filozofskom fakultetu  Beogradskog Univerziteta. Ova saradnja se ostvaruje kroz zajednički rad na projektima iz oblasti savremenog stvaralaštva na osnovu kog bi se u kasnijem periodu njihove profesionalne karijere stvorila mogućnost zajedničkog nastupa kroz formu izložbi i projekata u javnim prostorima.

Ovakav vid povezivanja studenata tokom studija omogućava da kroz koordinisanje od strane predavača i institucije Doma omladine Beograda razviju svoje veštine prezentacije umetničkog dela, razumevanja trenutka u kome njihova dela nastaju i kao konačan cilj plasiranja svojih ideja kroz izlagačku delatnost.

Kako su ovi aspekti skrajnuti u procesu sazrevanja svakog profesionalca kako umetnika tako i kustosa-istoričara umetnosti, ovim međusobnim povezivanjem omogućuje se praksa povezivanja ne samo kroz generacijsku saradnju, koja je veoma bitna jer se time budući saradnici upoznaju i zajedno formiraju, već se omogućuje i profesionalni razvoj kojim se formira i širi profesionalni kontakt u zemlji i inostranstvu.

Kroz dosadašnji rad oba fakulteta ovaj vid saradnje je bio do sada skrajnut i nije mu se posvećivala  pažnja, već su fakulteti obrazovali svoje kadrove bez međusobne saradnje, a time se gubila važna osnova za unapređenje obe profesije.

U savremenom likovnom stvaralaštvu prisustvo kustosa postalo je neophodno, te se time i stvorila potreba da se ova dva fakulteta i institucija Doma omladine Beograda međusobno povežu i nadograde svoj način obrazovanja i prezentovanja studentskih radova, kao i radova mladih umetnika.

Dom omladine Beograda svojim profilom omogućava da se susreti i radionice održe pod njihovim okriljem, time direktno pomaže institucionalizovanjem ove ideje.

U prvoj godini koja je pred nama, namera je da se organizuju radionice, tokom kojih bi se studenti oba fakulteta upoznali sa delima domaćih savremnih umetnika, a pored toga, održala bi se i predavnja o kustoskim praksama koje su obeležile savremeno stvaralaštvo. Kao krajnji rezultat ove saradnje održaće se izložba 15. novembra u Galeriji Doma omladine Beograda, na kojoj će učesnici Inkubatora: Inter/Akcija 2016.  imati prezentaciju svojih umetničkih dela, izložbe kao i tekstova u katalogu obrađenih od strane studenata Odeljenja istorije umetnosti.

Projekat vode:

Olivera Parlić, docent na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

Biljana Đurđević, docent na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

Ana Bogdanović, asistent na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu

Dušan Savić, urednik likovnog programa Doma omladine Beograda

Komentari