Ženski medijski forum “ŽENERAMA” 2014.

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar), ove godine organizuju treći po redu Ženski medijski forum: ŽENERAMA. Ovogodišnji Forum će biti posvećen ciklusu tribina ROD I LEVICA koji je započet još 2012. godine uz podršku fondacije Rosa Luksemburg

U okviru Foruma, pored panela biće predstavljeno najnovije izdanje ROD I LEVICA 3 (ŽINDOK, 2014), kao i izložba “Feministkinje i država” Centra za marginu.
 
Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktivistkinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na naša predavanja, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

16:00-17:30 Panel: Izlaganje radova s konkursa Rod i levica 3: Novi izazovi feminizma i levice – 21. vek

Moderatorka: Aleksandra Đorđević, istoričarka
Panel predstavlja nastavak drugog tematskog bloka naših tribina i obuhvata izaganje radova pristiglih na konkurs: “Feminizam i levica: nekad i sad” (Feminism and left – beginnings and nowаdays).

Na tribini ćete imati prilike da upoznate sledeće teme i paneliste/kinje:

Levi feminizam – gde je skrenuo feminizam – panelista Haktan Ismail, Pokret za socijalnu pravdu “Lenka”, Makedonija

Neoliberalni režimi transformacije zdravstvene zaštite u Srbiji:slučaj reproduktivnog zdravljaMilica Batričević, Centar za društvenu analizu, Beograd

 

17.30-18.00 – Otvaranje izložbe “Feministkinje i država”, Centar za marginu
Izložba nas vodi kroz kritičko promišljanje današnje feminističko aktivističke borbe, prikazane kroz vizuelno propagadni materijal o rodnoj ravnopravnosti na moderan, popularan i dostupan način.
Izložba će biti otvorena od 2. do 9. novembra u Holu ispred sale Amerikana.

Na samom kraju, pozivamo vas na promociju publikacije Rod i levica 3, gde ćete imati prilike da se podsetite na teme koje smo imali preilike da pokrijemo od početka ove godine. Publikacija je zbornik radova s konkursa.

18:00-19:00 – Panel: Promocija publikacije ROD I LEVICA 3, ŽINDOK 2014

Gošće/sti na promociji biće panelisti/kinje: Andrea Jovanović (Centar za društvenu analizu, Gerusija), Haktan Ismail (Pokret za socijalnu pravdu “Lenka”, Makedonija), Nikola Baković (Međuopštinski arhiv Čačak), Anita Dragosavac, istoričarka
Moderatorka: Lidija Vasiljević (ŽINDOK), urednica publikacije

 

**** Nedelja, 2. novembar u 17:30 sati, svečano otvaranje
Izložba: FEMINISTKINjE I DRŽAVA
Organizacija: Centar za marginu i Dom omladine Beograda
Izložba će biti otvorena od 2. do 9. novembra u Holu ispred sale Amerikana.

Izložba FEMINISTKINjE I DRŽAVA nas vodi kroz kritičko promišljanje današnje feminističko aktivističke borbe, prikazane kroz vizuelno propagadni materijal o rodnoj ravnopravnosti na moderan, popularan i dostupan način. Odvažile/i smo se da postavimo neka sporna pitanja, kao što su: “Da li je današnji aktivizam motivisan promenama ili materijalizmom?” “Da li su donatori ti koji diktiraju koliko mi zaista možemo da promenimo?” “Da li su prave pesnice zamenjene digitalnim?”

Želimo da podsetimo da je prava pobuna opipljiva i nešto mnogo više od digitalnog prikaza same pobune, jer je težnja ka sigurnosti kroz neizvesnost nekada zaista menjala stvari. Filozofija pokreta kao takva bila je da je suština stvarnosti čista aktivnost. Aktivizam je aktivirati se da promeniš stvari koje ti ne odgovaraju, tako bi online aktivizam trebalo da inicira i podstakne offline aktivizam. Promene kreću od svakog od nas pojedinačno, a jedino zajednica u kojoj svako pojedinačno teži istim promenama nas može zaista odvesti tamo gde želimo da budemo.

CENTAR ZA MARGINU je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana i građanki, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

Prva aktivnost CZM-a bila je izložba “Ogledalo žene – odrazi stvarnosti njene” kao deo projekta „Ogledalo“ Rekonstrukcije Ženski Fond. Izložba je predstavljala radove mladih autorki koje su učestvovale na umetničko-fotografskim radionicama, gde su se bavile temama i pitanjima roda. CZM je realizovao projekat tada kao neformalna grupa „Drugarice i Drugovi“.
Nakon radionica i razgovora o temama kao što su rodno zasnovano nasilje, trgovina ljudima, prikaz žene u medijima, bezbednost na internetu, mlade žene, srednjoškolke i studentkinje, razmenile su svoja iskustva i znanja koja su kasnije prenele na fotografije.

Kako su se prilikom rada na projektu “Ogledalo” razvile mnoge ideje i videli smo da imamo jaku mrežu i potencijal za rad na pitanjima rodne ravnopravnosti i problemima marginalizovanih grupa, odlučili smo da osnujemo “Centar za marginu” koji će nastaviti putem koji su utrli “Drugarice i Drugovi”.

Komentari