Tribina: Milenijum (2000 – danas)

Ciklus: POP KULTURA 3.0
Govori: prof. dr Aleksandar S. Janković

Godine velikih preokreta, novih antropoloških ideja, tehnološke revolucije, klimatskih promena i političkih turbulencija. Koliko se svet promenio posle 11.09.2001?

Sumrak velikih popkulturnih narativa – potreba za redifisanjem kulture uopšte. Godine skandala, ekstenzija, tablet računara i deficita strasti i logike. Godine terorizma, ratova, neizlečivih bolesti. Lejdi Gage, Bibera, Avatara, super heroja, blu reja, gospodara prstenova, Zlatno doba televizije i propasti vrednosnih imperativa.

 

Zbog velikog interesovanja publike Dom omladine Beograda nastavlja sa ciklusom POP KULTURA kojim predstavlja dr Aleksandra S. Jankovića, prvog predavača predmeta POP KULTURA u našoj zemlji.

Svakog poslednjeg petka u mesecu mlada publika tribina Doma omladine Beograda već dve godine stiče uvid u različite teorije popularne kulture.

Treći po redu godišnji ciklus predavanja iz pop kulture ima za temu popkulturne artefakte, artefakte koji su odredili pop kulturu u svetu i kod nas. Teme predavanja biće najznačajniji filmovi, albumi, knjige, koncerti, kritike, magazini, stripovi, TV serije, književnost.Literatura o pop kulturi i popkultuna literatura, trenuci koji su hotimice i nehotice određivali naše živote. Gosti, ljudi koji su stvarali te momente kroz svoje tekstove, filmove, pesme. Konkretizacija pop kulture i konačan pokušaj sistematizacije domaće pop kulture u jedinstveni front. ARTEFAKTI će biti predstavljani po dekadama, svako predavanje daće presek najznačajnjih albuma, filmova, TV serija, knjiga, magazina i fenomena vezanih za pop kulturu.

Uz dr Aleksandra S. Jankovića kao gosti predavači već dve godine pojavljuju se se doktoranti Univerziteta umetnosti sa sopstvenim tezama, na koji način ovaj ciklus generiše nove predavače, govornike i sagovornike za sve ostale tribinske programe Doma omladine Beograda.  Za dve godine ovaj ciklus je našao svoje mesto kod medijskih i filmskih profesionalaca, studenata Univerziteta umetnosti, kao i mnogih partnerskih udruženja i asocijacija.

Pop kultura je melting pot svih kultura, međutim prebrzim razvojem tehnologije i ubrzavanjem vremena, prvi put nastaje kriza. Pop kultura se danas neuspelo transformiše u ekstenzije i piksele sve više bežeći od najslavnije dekade – šezdesetih.Pop kultura je možda svetu podarila tehnikolor, ali da li može da izdrži visoku definiciju i rezoluciju i 3D efekat.Šta jeste bila šta jeste sada, šta će postati Pop kultura? Obožavanje, prepoznavanje i kultni statusi.  Kako pomoći transformacije kulture mladih u dominantni kulturni obrazac. Ovo su neki od postulata ovog ciklusa predavanja, čiji je osnovni teoretski cilj postavljanje jasne demarkacione linije između percepcije masovne i popularne kulture, a u cilju sprečavanja zamene teza, koje je dovelo do ozbiljnih poremećaja kriterijuma u našem društvu.

Komentari