Ženska konvencija “GLASAM ZA ŽENE”

Organizacija: Beogradski fond za političku izuzetnost uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji
Konvencija ima za cilj da u toku kampanje za predstojeće parlamentarne izbore skrene pažnju najšire javnosti na značaj većeg učešća i uticaja žena u politici, kao i na važnost rodne ravnopravnosti za celokupan razvoj društva i institucija.

Konvencijom ćemo pospešiti vidljivost kandidatkinja za poslanička mesta iz svih partija, promovisati aspekte političkog angažmana stranaka kojima se podstiče rodna ravnopravnost, kao i podstaći veći broj žena da glasa na predstojećim izborima.

Sve izborne liste koje se pridruže Ženskoj predizbornoj konvenciji imaće priliku da na tom događaju predstave svoju platformu za bolji položaj žena u društvu. Nakon kratkog uvoda, po jedna kandidatkinja će ispred svake liste predstaviti svoje viđenje značaja političkog učešća žena, a celokupna konvencija će poslati zajedničku poruku podrške ženama u političkom i društvenom životu.

Pozivna pisma upućena su svim nosiocima izbornih lista na predstojećim parlamentarnim izborima, predstavnicima državnih institucija koji se bave pitanjima ravnopravnosti, predstavnicima međunarodnih organizacija u Srbiji i predstavnicima nevladinih organizacija i medija.

Komentari