Tribina: ZAŠTO BIRAMO OTUĐENOST UMESTO BLISKOSTI

Ciklus tribina: SAMO NAM JE BLISKOST POTREBNA

Predavač: Marija Joksimović, psihoterapeut pod supervizijom , dipl. teolog, podpresednik Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije (NATAS)

Ovo je treće predavanje u okviru ciklusa “Samo nam je bliskost potrebna”. Na ovom susretu bavićemo se temom bliskosti iz još jednog ugla. Govorićemo o uzrocima i posledicama načina života bez dovoljno bliskosti unutar zajednice u kojoj živimo. Kapacitet za kvalitetno povezivanje sa drugim ljudima je jedan od primarnih svojstava ljudskih bića i u ogromnoj meri utiče na kvalitet sveukupnog života. Zašto se nedostatak bliskosti danas javlja kao jedan od egzaktnih problema savremenog čoveka, ako već govorimo o urođenom svojstvu čoveka? Kako dolazi do toga da je danas sve lakše postići u životu (obrazovanje, profesija, društvena priznanja…) od kvalitetnog odnosa unutar međuljudskih odnosa , u porodici i braku, partnerskim odnosima, prijateljskim i kolegijalnim relacijama itd?
Ako bolje razumemo mehanizme koje razvijemo ,,čuvajući“ se bliskosti, lakše ćemo moći da utičemo na razvijanje sposobnosti bliskosti, ma u kom životnom dobu da smo. Jedan od glavnih koncepata koje ćemo koristiti na predavanju, prilikom objašnjavanja ovih ,,zabrana na bliskost“ koje smo razvili, kao i načina za njihovo prevazilaženje, biće koncepti Transakcione analize. Transakciona analiza je pravac u psihoterapiji, zasnovan na teoriji ličnosti koja funkcionisanje čovekove ličnosti objašnjava putem analize različitih transakcija koje se razmenjuju između različitih delova ličnosti, kako unutar nas samih, tako i u okviru komunikacije sa drugim ljudima.
Cilj ovog predavanja jeste pokušaj boljeg razumevanja problema koji se tiču ostvarivanja bliskih odnosa sa drugim ljudima,načina za unapređenje ove veštine, a samim tim i sveukupnog kvaliteta života koji živimo.

Komentari