Tribina: YouTube uticaj na formiranje političkog mišljenja među mladima Трибина: YouTube утицај на формирање политичког мишљења међу младима

Ciklus tribina: Mladi i demokratija
Urednik i moderator: Marko Miranović (diplomirani politikolog i Master političke teorije, sociologije i parlamentarizma). Gosti: Vojislav Perić (Supreme Nexus), glavni urednik YouTube kanala ”Desni klik”i
Aleksandar Pavković (voditelj YouTube kanala ”Balkan Info”).

Tribinska sala – četvrtak, 9. maj, 19 časova

 

-Zašto su danas mladi samo okrenuti YouTube sadržajima, a gotovo da ne prate radio ili televizijski program (čak i kad je njima namenjen)?
-Da li su YouTube sadržaji za mlade danas postali kvalitetniji od sadržaja koje nam nude tradiocionalni mediji (radio, televizija, novine) i št aje razlog tome?
-Danas relativno mali broj mlađih ljudi u Srbiji pravi ozbiljan YouTube program koje uglavnom prate mladi. Sa druge strane imamo veliki broj ljudi koji su ozbiljno plaćeni u konvencionalnim medijima, ali njihova slušanost je praktično zanemarljiva u odnosu na mlađe kolege. Šta je razlog ovom fenomenu?
-Da li društvo i država u Srbiji treba da promeni svoj odnos prema YouTube sadržajima za mlade i da počne ozbiljnije da finansijski podržava ljude koji stvaraju takav sadržaj za najšire mase mladih ljudi?
-Zašto su mladi ljudi koji stvaraju YouTube sadržaje ignorisani od strane svojih starijih kolega iz tradicionalnih medija?
-Šta će se za 10 godina dogoditi sa konvencionalnim medijima (televizija i radio) kada nove generacije stasaju koje su rasle uz YouTube?

Komentari