Tribina: Veštačka inteligencija i distopija – Od Frankenštajna do Zapadnog sveta (teološka razmišljanja)

Ciklus tribina: Razgovori…

Govori: Zdravko Jovanović

Organizacija: Biblijski institut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dom omladine Beograda

 

Ove godine obeležava se 200 godina od pojave romana Frankenštajn ili moderni Prometej (Meri Šeli, 1818), ostvarenja koje je inaugurisalo književni žanr naučne fantastike. Pored brojnih drugih tema, u romanu se tematizuje i takozvani “zakon nenameravanih posledica”, tj. tema o naučnom eksperimentu koji, usled neadekvatne anticipacije, predostrožnosti i odgovornosti, zadobija katastrofalne, distopijske posledice. Takođe, u delu se uspostavlja paradigma kreacije (tehnologije) koja se okreće protiv svog stvoritelja, koja se kasnije klišeizira i intenzivno eksploatiše i obrađuje u savremenoj literaturi, kinematografiji itd. Kontinuirana aktuelnost rapidnog naprevanja tehnologije i, naročito, veštačke inteligencije na veoma intrigantan način je predstavljena i u nedavno emitovanom serijalu Zapadni svet. S obzirom na optimistične i pesimistične perspektive u vezi sa kapacitetom robota, androida, replikanata itd. da podražavaju, dostignu ili čak i prevaziđu slovesnost ili inteligenciju homo sapiens-a, pokušaćemo da, iz teološke perspektive, prodiskutujemo neke od postojećih teorija u vezi sa benefitima i potencijalnim rizicima razvoja veštačke inteligencije.

 

Zdravko Jovanović je rođen 1969. godine u Cirihu. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je u Atini, na Pravoslavnom teološkom fakultetu na temu Granice Crkve i ‘Teorija grana’ u anglikanskoj teologiji. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Patrističko razumevanje pojma ‘apostolsko prejemstvo’ i njegova relevantnost za savremenu teološku misao. Zaposlen je kao docent na Katedri za Patrologiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više naučnih radova, stručnih prevoda i učestvovao je u organizaciji i radu međunarodnih i domaćih konferencija, brojnih tribina, radio i televizijskih emisija.

Komentari