Tribina: “VANTELESNA OPLODNJA U SRBIJI: DETE JE NAJSKUPLJA SRPSKA REČ”

Tribina Bioetičkog društva Srbije
Govore: prof. dr Aleksandar Ljubić (ginekologija), prof. dr Svetlana Vujović (ginekološka endokrinologija),  doc. dr Dragana Protić (farmakologija), Eleonora Vlahović (psihologija).

Teme:
•    Profesionalna psihološka podrška parovima koji prolaze kroz VTO
•    Donacija polnih ćelija i embriona, etičke dileme i zakonski okviri
•    Određivanje gornje starosne granice žene za ulazak u postupak VTO
•    Efikasnost lekova za VTO
•    S obzirom na vrstu terapije koja se koristi u postupku VTO, koliko je važan komfor/pošteda za ženu
•    Koji su rizici po zdravlje pacijentkinje (fizičko, mentalno) u slučaju višestrukih neuspelih postupaka VTO i da li su adekvatno objašnjeni pacijentkinjama

Procenjuje se da svaki sedmi par ima problem sa dobijanjem potomstva, a trenutno samo oko 1.500 parova u Srbiji može da očekuje postupak vantelesne oplodnje o trošku državnog zdravstvenog osiguranja, jer je to maksimalni kapacitet državnih ustanova.

Lečenje infertiliteta može biti dugotrajno, emocionalno i finansijski vrlo zahtevno. To se posebno odnosi na parove kod kojih su istrošene sve mogućnosti da se dobije potomstvo prirodnim putem i koji moraju da uđu u program vantelesne oplodnje. VTO, kao revolucionarna metoda, predstavlja vrhunac u lečenju neplodnosti, i izuzetno je komplikovana, tehnički i stručno zahtevna, ali i skupa. Uspešnost postupka VTO najbolje se iskazuje kao tri E: Efikasnost, etičnost i ekonomičnost.

Od rođenja prve “bebe iz epruvete”, do danas,  najviše je učinjeno u oblasti efikasnosti. Procenat uspeha VTO je u stalnom porastu i danas je u boljim klinikama oko 40 odsto. Kada govorimo o etičnosti,  tu je sve veća posvećenost lekara i šire društvene zajednice ovom problemu. Psihološka podrška parovima koji su u postupku VTO je neophodna i izuzetno korisna. U svim većim klinikama neophodno je prisustvo tima psihologa, koji u znatnoj meri olakšavaju izuzetno mukotrpan postupak VTO, pogotovo kada se radi o parovima kod kojih je postupak VTO više puta bio neuspešan. Pored toga, stalno se usavršavaju lekovi koji se koriste u postupku. Poslednjih godina u Srbiji je dostupan lek koji zamenjuje sedmodnevnu terapiju, što u mnogome olakšava život pacijentkinja, jer jedna injekcija zamenjuje sedam dana primanja injekcija.

Komentari