TRIBINA: “Uvod u političku teologiju”

Ciklus tribina: POLITIČKA TEOLOGIJA I HRIŠĆANSKA EKUMENA
Učestvuju: Nikola Knežević (Centar za otvoreni dijalog) i Vukašin Milićević (Srpska pravoslavna crkva)
Moderator: Sergej Beuk

 

Politička teologija nastala je kao pokušaj prilagođavanja Crkve izazovima savremenog društva. U tom smislu karakter političke teologije je apologetski i želi da ima posredničku između hrišćanske tradicije i savremenog društva. Njeno osnovno polazište je da društvo može biti promenjeno zajedničkim ljudskim snagama u kojima se otkriva eshatološka dimenzija Carstva Božijeg. Ona ne želi da politizuje teologiju, niti da razvije teologiju politike, već da analizira političke implikacije hrišćanskog bogoslovlja, praksu kao i institucije hrišćanstva.

Komentari