Promocija knjiga Simonide Banjeglav

ČETOVANJE /roman/
OVDE I SADA /zbirka poezije/

Simonida Banjeglav rođena je 1972. u Beogradu. Diplomirala na FMU u Beogradu 1997. na katedri za etnomuzikologiju, gde je i magistrirala 2003.

Do sada je objavila tri zbirke poezije: “Stihopatologija za odrasle” 2007, “Knjiga perspektivne poezije” 2008 i “Pesničenje u tri runde” 2010. Dobitnik međunarodnih i domaćih nagrada za poetsko stvaralaštvo – Disovo proleće 2009, Međunarodni festival poezije u Tuzli 2007. i dr.  Živi i radi u Beogradu.

“Četovanje” je složena priča koja se odvija paralelno na dva koloseka. Na prvom su nanizani događaji iz realnog sveta koji dočaravaju situaciju u društvu: nezaposlenost, prevare, procvat subkulture, slobodu – tj. neslobodu medija…Na drugom koloseku teče život u virtuelnom svetu – takođe ispunjen prevarama,lažnim moralom, strahom i otuđenošću pojedinca, koji jesu posledica dešavanja u realnom svetu. Ove dve paralele povezuje emotivna priča glavnog junaka…

”Ovde i sada” je četvrta zbirka poezije Simonide Banjeglav, koja nastavlja njene dosadašnje tendencije i stilove. Satirična, ironična, kritična i samokritična – jednostavnim jezikom i složenim stilskim figurama oslikava svet u kome živimo

Komentari