Tribina: Uspeh i Agresivnost

Ciklus tribina: PSIHOLOGIJA AGRESIVNOSTI
Profesor govornik: dr Kristina Brajović Car, prof. dr Tijana Mandić
Student govornik: Dijana Dimić, student Fakulteta za medije i komunikacije, član udruženja za Transakciinu analizu TAUS.
Moderator programa: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, član upravnog odbora TAUS i student Fakulteta za medije i komunikacije.

 

Da li je agresivnost odlika uspešnih ili neuspešnih ljudi ili ovo pitanje treba da ostane bez odgovora? Od čega se sastoji uspeh i kako ga prepoznajemo kod sebe i kod drugih? Nakon prikaza niza rezultata iz skorašnjih lokalnih psiho-socijalnih istraživanja, koja su se bavila ovim pitanjima, u okviru tribine će se kroz vodjenu diskusiju raspravljati o tome da li ima mesta za agresivnost u formuli uspeha ili ne. Tribina će imati za cilj da na temelju pozitivne psihologije drugačije postavi ova pitanja, a zatim i odgovori na to šta su potvrdjene odlike uspešnih ljudi u zavisnosti od kulture, profesije, roda ili konteksta življenja.

 

dr Kristina Brajević Car

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Od 2009. je sertifikovani psihoterapeut transakcioni analitičar i sistemski porodični savetnik. Magistrirala komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije 2007. Doktorirala psihologiju 2014. na Tilburg Univerzitetu u Holandiji.

Od 2014. godine je istraživač/pridruženi član Taos instituta sa sedištem u SAD (Pensilvanija) i Evropi (Holandija). Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije od osnivanja. Od 2016. ima zvanje i poziciju trenera i supervizora Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (PTSTA). Urednica je žurnala EATA Newsletter Evropske asocijacije za Transakcionu analizu (EATA) čiji je član. Osnivač je Balkanske asocijacije za transakcionu analizu. Konsultant Bel Medic-a za oblast psihološkog testiranja i procene, kao i psihoterapije i savetovanja. Od 2016. godine je nosilac i koordinator regionalnog naučnog istraživanja koje finansira Evropska asocijacija za transakcionu analizu.

 

Prof. dr Tijana Mandić je doktorirala kliničku psihologiju na Filozofskom Fakultetu. Eksperimentalni deo rada obavila u Londonu, odbranila tezu u Beogradu. Redovan je profesor psihologije na FDU u Beogradu. Ekspert je u oblastima psihoterapija, kreatologija, komunikologija i psihologija mira i član je mnogih međunarodnih i domaćih organizacija. Objavila pet knjiga, tri studentska priručnika, mnoštvo članaka i realizovala veliki broj edukativnih seminara i konferencijskih prezentacija.

Komentari