Tribina: Uloga pravoslavlja i zen budizma u životu savremenog čoveka

Učesnici: Prof. dr  Dalibor Kličković, japanolog i profesor na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu; Okwang Sunim, budistički monah (srpskog porekla) i otac Vukašin Milićević, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Moderator: Sergej Beuk, urednik programa Doma omladine Beograda.

Tribina je pokušaj davanja odgovora iz dve različite perspektive (hrišćanske i budističke) na egzistencijalna pitanja čoveka danas. Nešto će se reći i o potrebi religije za čoveka i da li se ta potreba umanjuje ili uvećava sa tehnološkim napretkom.

Komentari