Tribina: ULOGA BIOMETRIJE U SAVREMENOJ BEZBEDNOSTI

Organizacija: Društvo za informatiku Srbije i Dom omladine Beograda

Uvodničari: dr Petar Kočović i Aleksandar Resanović, predstavnik poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja 

 
Teme:
-rastuće opasnosti za bezbednost u savremenom sveti;
-biometrija kao tehnologija za pouzdanu identifikaciju;
-biometrija kao tehnika za autentikaciju koja koristi jedinstvene fizičke karakteristike savakog čoveka kako bi ga jedinstveno identifikovali(otisak prsta, geometrija šake i lica, izgled irisa..);
-biometrija nailazi na sve širu primenu u informacionoj bezbednosti;
-svet je pun turbulencija i traže se rešenja za sigurnost;
-problemi i rešenja za identifikaciji izbeglica;
-biometrija u identifikovanju izvršilaca nedavnih zločina u Parizu i Briselu;
-primene biometrijske identifikacije i privatnost građana.

Komentari