Radni sto #3 : IZBORI BEZ IZBORA

Serijal razgovora PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda
Učestvuju: Tamara Petrović Trifunović, doktorantkinja i saradnica IFDT-a; Nenad Glišić, pisac i aktivista. Razgovor vodi: Vladimir Simović, Centar za politike emancipacije.

Istraživanja pokazuju da je u Srbiji sve manji broj ljudi zainteresovan za politiku. Ovakva situacija ne treba da čudi, ona je pre svega posledica činjenice da ljudi nemaju mogućnost da direktnije utiču na donošenje odluka jer se celokupna demokratska procedura svodi na glasanje jednom u četiri godine. I ne samo što ne postoji institucionalni okvir u kojem bi bilo moguće direktno odlučivanje, već ni partije koje postoje u Srbiji ne nude suštinski politički izbor – ekonomske politike za koje se zalažu su bazično iste, dok nedostatak unutrašnje demokratije od partija pravi organizacije koje služe zadovoljenju uskih interesa nekolicine.

Šta možemo zaključiti na osnovi 25 godina iskustva višestranačja u Srbiji?
Šta možemo očekivati od predstojećih izbora?
Imaju li izbori izbora?
Kako graditi alternativu?

Komentari