Tribina: Tumačenje roda u TV seriji “Ljudi sa Menhetna”

Ciklus: Rod i kultura – Nova čitanja roda
Organizatori: Dom omladine Beograda, Ipak Centar, Centar za ženske studije Beograd, Fakultet za medije i komunikacije
Moderatorka: Ana Koncul. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar. Govore: Nađa Bobičić, Gjorgje Bozhoviq i David Ponoćko.

Na novembarskoj tribini ciklusa Nova čitanja roda bavimo se analizom serije “Ljudi sa Menhetna” (Mad Men), koja se emituje na televiziji od 2007. godine. Teme koje serija obrađuje su raznovrsne i aktuelne bez obzira na vremenski period u koji je sama radnja smeštena – neverstvo, prevara, smrt, usamljenost, karijera… U nju su utkana i pitanja identiteta, rodnih uloga, stereotipa koje ćemo mi na tribini dekonstruisati.

 

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANjA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature

Ciklus ROD I KULTURA inspirisan je kursom Rod i kultura koji vodi  profesorka Jelisaveta Blagojević na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Komentari