Tribina: Tumačenje roda u filmu „Širom zatvorenih očiju“ Stenli Kjubrika

Ciklus tribina: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA
Literatura za razgovor: Žak Derida „Koreografije“
Moderatorka: Dr Jelisaveta Blagojević. Govore: Adriana Sabo, Sonja Gočanin i Slavčo Dimitrov. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar.

Organizatori: Dom omladine Beograda, IPAK Centar i Centar za ženske studije, FMK – Fakultet za medije i komunikacije.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

Ciklus ROD I KULTURA inspirisan je kursom Rod i kultura koji vodi profesorka Jelisaveta Blagojević na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

TEKST Žaka Deride: “Koreografije” možete pročitati na internet strani Centra za ženske studije, Beograd http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/casopis-zenske-studije/zenske-studije-br-11-12/178-koreografija.

Komentari