Tribina: Tumačenja roda u filmu ”Dogvil” Larsa von Trira

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANjA RODA
Literatura za razgovor: Radomir Konstantinović ”Filozofija palanke” (1969)
Govore: Aleksandra Savanović i Nikola Herman. Saradnica na organizaciji: Sanja Seliškar. Moderator: Obrad Savić.
Organizatori: Dom omladine, Ipak Centar, Centar za ženske studije Beograd, FMK – Fakultet za medije i komunikacije

Na drugoj tribini novog ciklusa tribina Rod i kultura – Nova čitanja roda razgovaraćemo o filmu Lars von Trira „Dogvil“, koji se bavi pitanjima moralnosti, kapitalizmom, relativizmom, u maloj sredini, netrpeljivoj prema drugosti. Takođe, pokušaćemo da povučemo paralelu sa delom Radomira Konstantinovića Filozofija palanke i podsetiti se zašto je ono i dalje relevantno za društvo u kome živimo.

”Odlučio sam da Dogvil bude smešten u Stenovitim planinama, jer ako niste bili tamo, taj naziv zvuči fantastično. Koje planine nisu stenovite? Da li to znači da su ove posebno stenovite? To zvuči kao ime koje biste izmislili za pričanje bajke.” Lars von Trir

O moderatoru:  Obrad Savić je rođen 1948. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao („Filozofske predpostavke Humanističke psihologije“) na Odseku za Filozofiju, Filozofski fakultet, Beograd. Magistrirao („Frankfurtska škola i Frojd“) na Odseku za humanističke i društvene nauke, Filozofski fakultet, Zageb, 1989. Doktorska teza „Pornografija prošlosti: Konstrukcija nacionalnog sećanja“ je odobrena na School of Fine Art and Cultural Studies (University of Leeds, UK). U saradnji sa mentorom, profesorom Martinom Mekvilanom (Martin McQuillan), na Univerzitetu Kingston u Londonu, Velika Britanija.

Predavao filozofiju i logiku u Prvoj beogradskoj gimnaziji, Beograd (1978-1980); Predavao Socijalnu filozofiju, Filozofiju nauke i Filozofiju tehnike na Odseku za društvene nauke, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (1980-2000); Istraživač i predavač na School of Fine Art and Cultural Studies (University of Leeds, UK) (2005-2008); Gostujući predavač na American University, Priština, Kosovo (2008-2009); Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK), Beograd, (2009).

Gostovao na preko 50 univerziteta, i učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima.

Objavio sledeće knjige i zbornike: European Guilty: The Rhetoric of Apology, Asgate, Asgejt, London, 2013. (u pripremi); Pornografija prošlosti: Konstrukcija nacionalnog sećanja, FMK, Beograd, 2013 (u pripremi); Zajednica sećanja, ur., 2006; Balkans as Metaphor, MIT Press, Boston, 2005;  Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent, ur., Beogradski krug, Beograd, 2002; Karl Kruas: Figure jezičke sumnje, ur., 2001; Ričard Benrštajn: Odgovornost filozofa, ur., 2000; Čarls Tejlor: Prizivanje građanskog društva, ur., 2000; Politics of Human Rights, ed., Verso Press, London, 2000; Evropski dikurs rata, ur., 1995; Filozofsko čitanje Frojda, ur., 1988.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANjA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature

Ciklus ROD I KULTURA inspirisan je kursom Rod i kultura koji vodi  profesorka Jelisaveta Blagojević na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

TEKST Radomira Konstantinovića: “Filozofija palanke” možete preuzeti sa linka (http://www.vladimirkreca.com/filosofija_palanke.pdf)

Komentari