Tribina: TRČANJE – zdravstveni aspekti

Ciklus stručnih tribina: TRČANJE- ZDRAVSTVENI, REKREATIVNI, TRENAŽNI I TAKMIČARSKI ASPEKTI
Organizator: Beogradski maraton u saradnji sa Visokom sportskom i zdravstvenom školom, Beograd

Voditelj: prof. dr sci med. Goran Rađen, Medigroup, Srbija

16.10- 16.55
Uvodno predavanje: “Kardiovaskularni rizici kod maratonaca”,  prof. G. Rađen

PREDAVANjA

17:00-17:45
Prof. dr Mithad Blagajac:
“Dijagnostika sportskih potencijala i upravljanje sistemom treninga u atletici”

18:00 – 18:45
dr Milica Vukašinović Vesić, Udruženje za sportsku medicinu Srbije
“Hidriranje maratonaca pre, za vreme i posle trke”

19:00 -19:45  
 dr Marija Kostić, Ordinacija sportske medicine “Vita maxima”, Beograd
“Pravilna ishrana, sa fokusom na ishranu rekreativaca i aktivnih trkača”

Komentari