Tribina: Transakciona analiza – Kako da promenim životni scenario?

Ciklus tribina: MOJ PSIHOTERAPEUT

Govori: Dr med. Aleksandra Bubera Ninić, lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA)

Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi i psihološki savetnik pod supervizijom, trener asertivne komunikacije

 

Svakog dana razmenjujemo iskustva sa drugim ljudima, razmenjujemo rečenice, emocije, verbalne i neverbalne znakove pažnje, čak i kada su negativni. Ove razmene se zovu i transakcije po kojima je ovaj pravac psihoterapije kao klinički metod dobio ime.

Šta možemo očekivati na jednoj seansi kod transakcionog analitičara i da li je to terapeut sa kojim želimo da otpočnemo svoje putovanje “sada i ovde”? Kako se to postaje psihoterapeut transakcione analize? Ove i još mnoge druge odgovore o ovom pravcu saznajte na našoj sledećoj tribini.

Osnovana je pedesetih godina prošlog veka od strane psihijatra i psihoanalitičara Erika Berna, od tada je ovaj pravac vodeći se Humanističkom paradigmom u čijoj je osnovi težnja ka ostvarivanju ljudskog potencijala usavršio mnoge koncepte koji se koriste u individualnom, grupnom i partnerskom radu sa ljudima.

Transakciona analiza ima četiri polja primene: organizacijski, edukativni, savetodavni i psihoterapijski pristup na kome će biti fokus ove tribine u okviru ciklusa Moj psihoterapeut, gde ćemo saznati koji su to sve koncepti kojima se terapeuti ovog pravca koriste kako bi nas doveli na mesto na koje želimo da stignemo.

Dr med. Aleksandra Bubera Ninić
Lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA)
Medicinski fakultet je završila na Univerzitetu u Novom Sadu 1997. Završila je edukaciju iz grupno analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2003.-e god. Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine.
Sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA) postala je polaganjem međunardonog ispita (Evropsko udruženje za Transakcionu Analizu EATA) u Nemačkoj, 2007. Nosilac je nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju. Završila je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.
Vanredni edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA) je postala polaganjem ispita u Peruu, (Internacionalno udruženje za Transakcionu analizu ITAA), 2009.-e god. Redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) postala je polaganjem ispita u Nemačkoj (Evropsko udruženje za Transakcionu analizu EATA) 2017. godine. Ovo je najviše zvanje u Transakcionoj analizi. Iskustvo u grupnom i individualnom psihoterapijskom radu ima poslednjih 18 godina (od 2000.).

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno – didaktičkih grupa.
Ima bogato kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa osobama sa životnim problemima. Više godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, i u urgentnim i službama kućnog lečenja. Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna psihoterapija itd.
Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Erskine).

 

Komentari