Tribina: Tito u javnom i političkom prostoru danas

Predstavljamo četvrtu tribinu u okviru ciklusa Jugoslavija danas: Zamišljena budućnost i (ne)ostvarena prošlost, koji tokom 2021. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograda.

U razgovoru učestvuju: Srđan Atanasovski (moderator, Cejus), Todor Kuljić (Filozofski fakultet), Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije) i Vuk Vuković (sociolog, izvršni urednik Le Monde diplomatique – Srbija)

 

Figura Josipa Broza Tita ostaje kontroverzna i trideset godina nakon sloma državne tvorevine koja je u njemu videla svog oca nacije. Dok proces promena naziva ulica i trgova koji su nosili i nose njegovo ime i dalje traje i izaziva nesmanjene kontroverze širom bivše Jugoslavije, pojavljuju se brojne prakse sećanja na kojima Tito ponovo figurira u pozitivnom svetlu. Ipak, njegov lik sve više postaje tek predmet nostalgičnog sećanja, a ne simbol određenih političkih ideja koje je zastupao. Kako i da li je moguće danas govoriti objektivno o Brozu iz perspektive istorijske nauke? Da li se desnica služi demonizacijom njegovog lika kako bi delegitimizovale šire ideje radničke borbe i socijalizma? Da li levica ima odgovor na pitanje kako kritički pristupiti nasleđu titoizma? Koji je značaj simboličkih promena u prostoru koji oblikuju naše sećanje na Tita i njegovu Jugoslaviju? – neka su od pitanja o kojima ćemo govoriti na ovoj tribini.

***************
Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.

Komentari