Tribina: Teorijske staze Enterprajza

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

Nadahnuta franšizom „Zvezdanih staza“, knjiga „Kud plovi ovaj brod: teorijske staze Enterprajza“ dr Predraga Krstića (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014) detektuje izazove koje naučna fantastika uopšte, a naročito ovaj dugoveki televizijski i filmski serijal, upućuje teoriji.

Nalazi se da su i pustolovine svemirskog broda Enterprajz i društvene posledice recepcije predstavljali relevantnu temu i, štaviše, nezaobilaznu referencu u brojnim naučnim i filozofskim raspravama.

Insistirajući na filozofskom potencijalu naučne fantastike kao otelovljenog „misaonog eksperimenta“, Krstić izlaže one topose Zvezdanih staza koje one dele sa „večitim“ metafizičkim pitanjima i nudi pregledan obračun njihovog doprinosa drugačijem rasvetljavanju problema koji se oko njih pletu. Bilo da je reč o odnosu nauke i fikcije, predvidljivosti budućnosti, rasnom i kolonijalnom diskursu naučnofantastičnih vizija ili moralnom propitivanju izgleda ljudske vrste, upućena i iscrpna tematizacija ukazuje na kapacitet Zvezdanih staza da nas suoče sa savremenim epistemološkim, etičkim i metafizičkim dilemama.

Iako filozofska pitanja neprekidno stoje u zaleđu, naučnofantastični korpus se tretira i u svojim sociološkim vidovima, kao dinamički proces akulturacije; u svojoj književnoj dimenziji, kao literarni žanr; u svom medijskom dejstvu, kao svojevrsna studija popularne kulture; u svojoj antropološko-folklorističkoj ravni, kao specifična i produktivna zajednica „fanova“; u svojim političkim implikacijama, kao proizvod hladnoratovske ere i reakcija na nju, ali i kao do danas uzoran oblik ekranizacije utopije „sekularnog humanizma“.

Predrag Krstić (1964) je diplomirao, magistrirao i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stručni je savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Polja njegovog interesovanja protežu se od savremene filozofske predaje, preko društvene, antropološke i teorije obrazovanja, do estetike, književne kritike i radikalne tekstualne prakse. Pored niza autorskih i uređivačkih priloga u domaćoj stručnoj periodici, te četiri monografske studije, autor je i dve knjige poezije i jednog romana.
 
Oblast trenutnog istraživanja: Filozofija prosvetiteljstva, bioetika, filozofija obrazovanja, filozofija popularne kulture
Oblast specijalizacije: Adorno i kritička teorija društva, filozofska antropologija, filozofija životinja
Oblast kompetencije: Moderne i savremene teorije subjekta, humanizam i posthumanizam

Komentari