Tribina: SVEMIR – POSLEDNJA GRANICA

Ciklus tribina TV SERIJE I SERIJALI

Govori: Dr Aleksandra Milovanović i gosti predavači iz Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić” Miljan D. Tanić, Draško Roganović i Miloš Petrik.

Najpopularniji trendovi i strategije u savremenoj televizijskog industriji ne oslanjaju se više na pisanje jedne priče, sa ograničenim brojem likova i zapleta, već na konstrukciju kompleksnih narativnih svetova (world-building) koji sadrže veliki broj likova, umnožene i proširene narativne linije i zaplete koji se šire u velikom broju nastavka priče u jednom ili više različitih medija istovremeno. U naučno fantastičnim televizijskim serijama i serijalima jedna od najpopulernijih narativnih strategija je u širenje narativa je i stvaranje televizijskih saga, spin-ofova ili rimejkova uspešnih serija. Pet televizijskih serijala Zvezdanih staza (Original Star Trek, 1966–69, The Next Generation, 1987–94, Deep Space Nine, 1993–2000, Voyager, 1994–2001, Enterprise, 2001–2005) među najpoznatijim su američkim televizijskim sagama. Saga Zvezdanih staza nastaje u periodu od nekoliko decenija i odražava brojne tehnološke promene, ali i promene u reprezentaciji rase, pola, društva, itd. Međutim, kada se uporedi pet serijala, pojavljuje se prepoznatljiv narativni svet Zvezdanih staza, obeležen tehnološkim karakteristikama (teleportovanje, holodek, federacijska značka koja se koristi za komuniciranje i radi kao mikrofon i zvučnik), institucijama (The Federation of Planets, Starfleet) i vrstama vanzemaljaca (Vulkanci, Klingonci, Ferengi, Borgovi, itd). Isto je i sa televizijskim naučno fantastičnim mega sagama: Zvezdana kapija (Stargate SG-1,  1997–2007, Stargate: Atlantis, 2004–2009, SGU Stargate Universe, 2009targate SG-1,  1997–2007); Krstarica Galaktika (Battlestar Galactica,  1978–1979, Battlestar Galactica, 2004–2009, Caprica, 2009–2010), itd.

Dr Aleksandra Milovanović diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek za Filmsku i televizijsku montažu, a na istom fakultetu magistrirala na temu Filmski prostor van kadra i recepcija filma: teorijski model i doktorirala na temu Modeli naracije u žanru: filmski žanrovi i žanrovi televizijskih serija. Objavila knjigu Imaginarno polje filmske slike, čitanje i interpretacija (Zadužbina Andrejević, 2011) i ko-autor je Pojmovnika TV serija uz knjigu Televizijske serije (Klio, 2013). Članica je Evropske mreže za studije filma i medija (NECS). Radi kao istraživačica na internacionalnom projektu Screening Socialism. U okviru programa tribina Doma omladine u Beogradu 2013. i 2014 godine autorka je niza tribina pod zajedničkim naslovom Televizijske serije. Objavila je radove Od percepcije ka recepciji filmske slike, estetski i psihološki model (Lipar, 2013), Model naracije u savremenim televizijskim serijama i serijalima (FDU, 2013), Od gledalačke kulture ka kulturi učestvovanja, konvergencija i komplementarnost savremenih medija (Filološki fakultet u Beogradu, 2013), Dokumentarni film i Holokaust, istorijska kontektualizacija dokumentarnih filmova o Jasenovcu (FDU, 2014), itd. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferecijama sa radovima kao što su Genre-hybridization and Cross-media Narratives (Srbija, 2011), Blurred Boundaries of Contemporary, Television Series and Serials Four Stages of Development (Portugalija, 2012), Ekrani – mediji – kultura, Veličina i mobilnost ekrana u savremenoj kulturi i medijima (Srbija, 2013), Serbian Sitcom, Comedy of Mentality and Identity (Rumunija, 2013), Socialist Family Sitcom, Bridging the East/West Devide in 1970s (Nemačka, 2013), itd.

U svojoj bogatoj montažerskoj karijeri Aleksandra Milovanović montirala je veliki broj dokumetarnih filmova, serija i serijala među kojima su najznačajniji: Cinema Komunisto (Mila Turajlić, 2011, koji je osvojio 18 nagrada u zemlji i svetu), Vukovar, poslednji rez (Janko Baljak, 2006), Milutin Milanković, putnik kroz vasionu i vekove (Dušan Vuleković, 2007), Srbija u kontejneru (Janko Baljak, 2004), Otmica (Ivan Markov, 2003), dokumentarno-istraživački serijal Insajder (Brankica Stanković: Službena tajna (2008), Državna (zlo)upotreba (2009), (Ne)moć države (2010), Prevara veka (2011), Kupoprodaja zdravlja (2011), Patriotska pljačka (2012), Rudnik dugova (2013)), itd. Dobitnica je nagrada za montažu za filmove: Pojačaj nulu (Subotica, 1998), Vukovar, poslednji rez (Beograd, 2006) i Cinema Komunisto (Novi Sad, 2011). Trenutno radi kao majstor montaže na RTV B92 i kao saradnik u nastavi na predmetima Istorija filma i Teorija filma na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Komentari