Tribina: Teologija u postmodernom dobu

Govornici: mr Zdravko Jovanović i dr Nikola Knežević
Organizatori: Dom omladine Beograda i Hrišćanski kulturni centar
“Predavanje ima za cilj razmatranje relevantnosti postmodernog stanja za teološki diskurs, kao i mogućnosti i perspektive integracije aspekata postmoderne misli u artikulaciju klasicnih i savremenih teoloških tema.

Takođe, izlaganje će u sažetom obliku prezentovati kontekst rađanja savremene teološke misli i karakteristične teme koje su uobličene u ovom procesu, neke od najmarkantnijih egzeplara postmodernog teološkog izraza kao i kapacitet postmodernog iskustva za konstruktivni doprinos osavremenjavanju i aktualizaciji teološkog jezika.”

Komentari