Tribina: Susret svetova – srednjovekovna Evropa i Bliski istok

Ciklus tribina: ARAPI – ISTORIJA, CIVILIZACIJA, UTICAJI
Organizacija: Dom omladine Beograda i Arapski kulturni centar

Učestvuju: prof. dr Dragoljub Marjanović, katedra i seminar za Vizantologiju Filozofskog fakulteta UB; prezviter dr Zoran Djurović. Moderacija: Višnja Jovančević, Arapski kulturni centar

Tema tribine je susret civilizacija dominantno hrišćanske Evrope i pretežno islamskog Bliskog Istoka. Nastanak islamske religije doneo je velike promene u tada poznatom svetu. Podstaknute su nove teološke rasprave i razmišljanja. Na političkom planu, hrišćanske države suočile su se sa narastajućom snagom islamskih naroda. Suprotnosti, sukobi, upoznavanje, suživot ispunili su odnos dve velike monoteisticke religije, a brojni izazovi koje dodnosi susret dve velike religije i kulture veoma su prisutni i aktuelni i u savremenom dobu.

ARAPI – ISTORIJA, CIVILIZACIJA, UTICAJI
Kroz ovaj ciklus predstavićemo istoriju arapskih naroda i država, etnologiju i kulturu pre svega arapskog, ali i drugih naroda koji naseljavaju prostore arapskih zemalja, nauku, umetnost, filozofiju. Tema predavanja biće i različita dostignuća koja su plodovi rada predstavnika arapske civilizacije, zahvaljujući kojima se Evropa upoznala sa brojevima, antičkim nasleđem koje su Arapi sačuvali i prevodili, kao i druga velika otkrića koje su svetu podarili arapski učenjaci. Bavićemo se odnosom i interakcijom arapske i islamske sa drugim civilizacijama. Gosti predavači biće ličnosti iz različitih oblasti, iz naše zemlje i inostranstva. U program će biti uključeni i predstavnici arapskih diplomatskih predstavništava, kao i osoblje inostranih instituta i kulturnih centara u Beogradu.

Komentari