Tribina: “Strah od manipulacije vizuelne pažnje”

Ciklus tribina: FILOZOFSKO-TERAPEUTSKE EDUKACIJE 2

Organizacija: Dom omladine Beograda i Udruženje “Filosofski vrtovi“

Predavač: Valerijan Matvejev , softverski inženjer, član udruženja “Filosofski vrtovi”. Moderator: prof. dr filozofije Nada Blagojević Ristić, predsednik udruženja “Filosofski vrtovi”

Valerijan Matvejev trenutno pohađa internacionalni master smera računarska vizija na Ecole Polytechnique Univerzitetu u Nantu, u Francuskoj. Kao softverski inženjer, trenutno je na praksi pri Inovacionom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, član je udruženja „Filosofski vrtovi” i jedan od organizatora radionica filosofske terapeutike u Domu kulture Studentski grad.

Naslanjajući se na prethodno predavanje u Studentskom gradu o strahu od veštačke inteligencije, o projektu „Eliza-terapeut”, specifičnije one bazirane na obradi prirodnog jezika (ChatGPT i sličnim modelima), u ovom izlaganju ćemo najveći pažnju posvetiti pojmu „vizuelne pažnje”. Predavanje će dati multidisciplinarni pogled na najsavremenije trendove u oblasti računarske vizije, povezujući ih sa etikom, filozofijom, psihologijom.

Svedoci smo da danas problem pažnje, tj. trke za posedovanjem naše pažnje, nikada nije bilo važnije. Da li se stvarno ljudima „smanjuje” kapacitet pažnje, i ako da, na koji način?

Pokušaćemo da odgonetnemo i obradimo komplikovanije koncepte kao što su: problem vizuelne pažnje i njenog manipulisanja, integriteta podataka, digitalne sigurnosti, etika jezičkih modela, etika veštačke inteligencije, načini interakcije sa digitalnim uređajima, ali i jednostavnije probleme kao što su „Kineska soba” i Tjuringova mašina.

U predavanju će biti reči i o vizuelnim mapama upečatljivosti (visual saliency maps), eye-tracking eksperimentima, usmerenjima trenutnih vizuelnih tehnologija (Apple Vision Pro, primena virtuelne, miksovane i pojačane realnosti u svim sferama života), kao i o autorovom ličnom osvrtu na najveća pitanja i brige današnjice u sferi primene veštačke inteligencije u računarskoj viziji.

 

Komentari