Tribina: Hrišćanstvo i savremena kultura (časopis Kultura 178/179 2023.)

Ciklus tribina: Civilizacija, kultura, religija – savremeno čitanje drevnih traganja

Učestvuju: dr Vladimir Kolarić, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd; ma Slaviša Kostić, nastavnik Verske nastave, Beograd i ma Sergej Beuk, Dom omladine Beograda. Moderacija: ma Jovan Blagojević, Biblijski kulturni centar.

Pitanje odnosa hrišćanstva i kulture imalo je veliki značaj od same pojave hrišćanstva koje je, od početka svoje misije, istinu svoje vere svedočilo u zatečenim kulturnim formama koje je postepeno preobražavalo u skladu sa sopstvenim potrebama. Pitanje odnosa hrišćanstva i kulture moguće je postaviti iz različitih perspektiva. S jedne strane, ovo pitanje može da se tiče odnosa prema kulturi uopšte, a s druge odnosa prema pojedinačnim kulturama – posebno onim izvan kulturno-civilizacijskog kruga istorijski obeleženog nastankom, razvojem i širenjem hrišćanstva, što otvara značajno pitanje inkulturacije. Savremena kultura, pak, u mnogome odstupa od tradicionalnog poimanja smisla, uloge i značaja kulture. Ona predstavlja poseban spoznajni, etički i estetički izazov pred čitav niz društveno-humanističkih disciplina i praksi i, u tom smislu, stavlja nove i podsticajne izazove pred hrišćane. Ovaj broj časopisa „KULTURA“ jedan je od pokušaja da se na taj izazov odgovori.

Tribinu organizuju Dom omladine Beogada i Biblijski kulturni centar.

Komentari