Tribina: STOGODIŠNJICA ATENTATA U SARAJEVU

Iako je povod organizovanja tribine više nego jasan, važno je naglasiti da će razgovor o  atentatu u Sarajevu  ispratiti dva polja koja su poslednjih meseci okupirala kako domaću, tako i evropsku i svetsku javnost.  Prvo se tiče samog istorijskog konteksta u kom je otpočeo Prvi svetski rat, gde će učesnici pokušati da odgovore na pitanje u vezi sa determinišućim uzrocima početka rata.

Drugo polje koje se po pravilu nadovezuje na prvo, tiče se Gavrila Principa i njegove istorijske uloge. Da li je rat bio logična posledica imperijalističkih trvenja velikih sila i da li su ta trvenja bila logična posledica kapitalističkog socio-ekonomskog ustrojstva; Da li je uloga Srbije bila uloga pasivnog posmatrača ili je i ona bila subjekt u međunarodnim odnosima u to vreme; Protiv čega je i za koju ideju Gavrilo Princip pre stotinu godina pucao na austrougarskog prestolonaslednika Ferdinanda; –  samo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da pronađemo odgovor.
 
Učestvuju:
Vladimir Unkovski Korica, istoričar (London)
Srećko Horvat, filozof (Zagreb)
Filip Balunović, politikolog (Beograd)

Komentari