Tribina: Šta su to fraktali?

Ciklus: VEROVALI ILI NE
Predavač:  Dr Milena Čukić
Dom omladine Beograda i u 2014. godini nastavlja jako uspešan ciklus predavanja ”Verovali ili ne” predavanjem dr Milene Čukić, koja je i otvorila ovaj ciklus pre dve godine. Na ovom predavanju ćete shvatiti da ustvari, fraktale viđate stalno i svuda, samo niste znali da se to tako zove; od umetničkih slika i muzike, do specifičnih analiza elektrofizioloških signala i predviđanja promena trendova na berzi, svuda su primenjivi.

Fraktalna geometrija je neka vrsta novog jezika koja se koristi da opiše, modelira i analizira složene oblike koje nalazimo u prirodi. Benoa Mandelbrot je svojim radom, definišući fraktale i ukazujući na njihovu pojavu u ogromnom broju oblika u prirodi, učinio da fraktalna analiza postane sveprisutna u matematici i nauci. Benoa Mandelbrot je bio genije koji je između ostalog primetio da ‘ oblaci nisu okrugli, planine nisu konusi, munje nisu pravolinijske niti je lavež pasa tonski ravan…’ ukazujući tako da su svi oblici koji postoje u prirodi daleko od euklidske pravilnosti…koju mi učimo u školi kao ogromno pojednostavljenje stvarnosti.

Dr Milena Čukić je elektroinženjer i doktor neuronauka i već se godinama bavi primenom  teorije haosa i fraktalne analize u medicini, kao i korišćenjem nelinearnih metoda u pokušaju da bolje razumemo složene fiziološke procese i komunikaciju neuralnih mreža ljudskog mozga.

Komentari