Tribina: “Slučaj teorije evolucije: filozofsko tumačenje jednog aktuelnog spora”

Ciklus predavanja: FILOZOFSKI PROBLEMI
Predavač: doc. dr Eva Kamerer
Teorija evolucije osporavana je od samog početka, i to iz veoma različitih razloga. Neki su osporavali hipotezu o drvetu života, dok su drugi dovodili u sumnju princip prirodne selekcije. Danas je evoluciona biologija, koja se razvila iz Darvinove teorije, uglavnom meta kreacionističkih napada.

U skorije vreme smo, međutim, svedoci jednog radikalno skeptičkog napada na osnovne ideje evolucione biologije. Naime, uprkos veoma plodnoj istraživačkoj aktivnosti koja je proizašla iz Darvinove teorije, zastupnici „skeptičkog“ stanovišta tvrde da je svedočanstvo kojim savremena evoluciona biologija raspolaže neuverljivo i nedovoljno, i da teorija evolucije nije naučna teorija već kvazinaučna spekulacija. Jasno je da naučnici svoje hipoteze i teorije moraju da testiraju i dokažu i da nije dovoljno da se pozivaju na subjektivne intuicije i sklonosti. Štaviše, jedna od najznačajnijih specifičnosti nauke je postojanje obavezujućih procedura proveravanja i potvrđivanja naučnih teorija, kao i činjenica da ove procedure predstavljaju osnov za prihvatanje samih teorija.

 

Tema  predavanja dr Eve Kamerer biće problem evidencije, odnosno skup pitanja koja se odnose na vezu između naučne teorije i podataka koji je podržavaju. Polazeći od ovog problema, dr Eva Kamerer će pokušati da pokaže kakve implikacije navedeno stanovište ima za shvatanje naučne racionalnosti.

Komentari