Tribina: Shema terapija ─ Kako iskustva iz detinjstva utiču na kasniji život?

Ciklus tribina: Moj psihoterpeut

Organizacija: Dom omladine Beograda i Asocijacija edukativnih praksi

Da li rana iskustva (iz detinjstva) utiču na naš kasniji život? Ako utiču, kako utiču? Koje probleme prave? A ti problemi koje naprave, mogu li oni da budu rešeni?

 

Na koji način? Da li je takvo rešenje trajno ili ostajemo „trajno zarobljeni“? Ako je trajna promena moguća kako do nje da dođemo? Šta nam u tome nudi psihoterapija?

U nalaženju odgovora na ova pitanja, predstavićemo vam shema terapiju, jedan relativno nov i veoma integrativan psihoterapijski pristup, kreiran sa ciljem da tretira probleme koji su nastali tokom ranog razvoja. Prikazaćemo vam osnovne koncepte shema terapije i način na koji ona radi sa traumatskim iskustvima iz detinjstva.

Podelićemo svoja iskustva, razmeniti ih i o tome diskutovati sa vama.

Govornici:

Prof. dr Tijana Mirović, psiholog i KBT/REBT, sistemski porodični psihoterapeut; shema terapeut naprednog nivoa, trener i supervizor
Ana Andonov, TA terapeut, shema terapeut pod supervizijom

Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi i praktičar transakcione analize

Prof. dr Tijana Mirović
Doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2012. godine. Završila edukaciju iz shema terapije, nivo za trenera i supervizora – Međunarodno društvo za shema terapiju (ISST), 2016. Završila četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije i četvorogodišnju edukaciju iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije.
Od 1997. do 2002. radila je kao menadžer projekta u humanitarnoj organizaciji „Dečja ambasada“ i kao saradnik u nekoliko nevladinih organizacija u Srbiji. Od 2001. do 2011. radila je kao stručni saradnik – psiholog u MŠ „Mokranjac“ u Beogradu. Od 2011. godine je zaposlena na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast psihologije.
Napisala veći broj radova i prezentovala ih na stručnim skupovima širom sveta. Za rad “Adolescenti u izbeglištvu” dobila je nagradu Internacionalnog udruženja za zdravlje adolescenata.
Oblasti koje istražuje su: rane maladaptivne sheme, javni nastup i izvođačka anksioznost, anksioznost i depresivnost, razvoj pojedinca i razvojni ciklus porodice, zdravlje muzičara, roditeljstvo, izbeglice i izbegličke porodice.

Ana Andonov
Diplomirani psiholog, akreditovani psihološki savetnik pri UPSKS i EcAcc, TA psihoterapeut pod supervizijom.
Radno iskustvo iz oblasti psihoterapije, kliničke psihologije, eksperimentalne psihologije, ljudskih resursa i socijalne zaštite. Iskustvo u držanju edukacija na različite psihološke i psihoterapijske teme sa odraslima i adolescentima: ,,Destigmatizacija psihoterapije među mladima” – Dečji kulturni centar ,,Majdan” i u srednjim školama na teritoriji Vojvodine (projekat podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport, AP Vojvodina), održavanje iskustvenih grupa na Fakultetu za medije i komunikacije, voditelj treninga na radionici „Ko-kreativna transakciona analiza” u okviru TAUS-a.
U akademskom domenu, ima objavljenih nekoliko radova iz oblasti psihologije i psihijatrije, kao i samostalnih izlaganja na različitim kongresima.

Komentari