Tribina: PRAKSA ŽENSKE SOLIDARNOSTI ZA ŽIVOT BEZ NASILJA

Obeležavanje 30 godina feminističkog rada na eliminaciji muškog nasilja nad ženama i osnivanja SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu 1990. SOS telefon je počeo svoj rad uz podršku Doma omladine Beograda, koji je ustupio svoje prostorije i telefonski broj.

Govore: Lepa Mlađenović, Nadežda Radović, Staša Zajović, Vera Litričin

 

8. marta 2020. obeležavamo 30 godina od osnivanja SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja, feminističke grupe za podršku ženama za izlazak iz nasilja.

8. mart 1990. je istorijski datum, prekretnica za živote svih žena. Tada su feministkinje i aktivistkinje započele novo doba borbe protiv patrijarhalnog svetskog fenomena muškog nasilja nad ženama i promenile istoriju ove zemlje
kroz

30 godina organizovanja kroz Mrežu Žene protiv nasilja koja okuplja oko 30 ženskih specijalizovanih organizacija u oko dvadeset gradova Srbije i drugih ženskih organizacija koje su sa bezuslovnim poverenjem primile i stručno podržale više od 50,000 žena;

30 godina entuzijastičnog stručnog angažmana za obuku više od 600 volonterki o feminističkim principima rada;

30 godina učenja iz iskustva u radu i od stručnjakinja iz celog sveta koje su iz ženske solidarnosti dolazile da nas obučavaju;

30 godina društvenog i neprekidnog aktivističkog rada na menjanju stavova javnog mnjenja u cilju ukidanja nasilja nad ženama iz društvene svesti;

30 godina političkog rada ka donošenju novih zakona za kažnjavanje nasilnika;

30 godina obučavanja predstavnica i predstavnika institucija;

30 godina istraživačkih inicijativa za nove teorijske koncepte o ženskom otporu seksualnom i partnerskom nasilju;

30 godina umrežavanja sa sličnim organizacijama iz regiona i celog sveta;

30 godina aktivizma za život bez nasilja i rata.

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja osnovale su 1990. u Beogradu aktivistkinje Feminističke grupe ŽENE I DRUŠTVO nakon nekoliko godina umrežavanja i saradnje sa feminističkim aktivistkinjama iz Zagreba i Ljubljane koje su tih godina osnivale svoje SOS telefone.

Ovim okruglim stolom želimo da zajedno potvrdimo istorijsku vrednost svih aktivistkinja volonterki SOS telefona, da se zahvalimo na njihovoj predanosti, epohalnom radu, viziji za novi svet bez nasilja nad ženama, da se zajedno setimo i ispričamo građankama i građanima kako smo se organizovale unutar jugoslovenske feminističke zajednice, kako smo insistirale na solidarnosti, da se osvrnemo na ogromne društvene promene do kojih su dovele ženske grupe nastale nakon osnivanja SOS Telefona.

Komentari