Tribina: Samousavršavanje i duhovni razvoj

Ciklus tribina: Religija u istoriji i savremenom društvu
Predavač: Vasilije Termos, teolog i dečiji psihijatar
Moderator: Andrijana Mladenović
Organizator: Biblijski kulturni centar u saradnji sa Domom omladine Beograd

Potrebu za duhovnim razvojem i osmišljavanjem života mnogi nalaze u okvirima psihološkog rada na sebi, dok drugi naginju različitim religijskim idejama. Da li su ova dva pristupa međusobno isključiva ili se, naprotiv, dopunjuju? Kakve su sličnosti između psihoterapije i religijskog puta ka duhovnom ostvarenju? Na koji način savremeni svet, počev od najranijeg doba, formira psihu čoveka? Kakva je uloga religije u tom formiranju? Na ova i mnoga druga pitanja pokušaćemo da damo odgovore kroz razgovor sa uvaženim gostom, teologom i dečijim psihijatrom Vasilijem Termosom.

Komentari