Tribina: Rod, levica i politike različitosti

Ciklus: ROD I LEVICA 2//Govore: Dr Jelisaveta Blagojević, profesorka na FMK Singidunum i Studijama Roda, Dušan Maljković – Koordinator Kvir studija, Slavčo Dimitrov –istraživač i koordinator, Institut Euro-Balkan (Skopje)
Organizacija: Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg.

U okviru četvrte teme ciklusa ROD I LEVICA bavićemo se povezanošću Queer teorije, kao i LGBT  pokreta i levice. Naše gošće/gosti, su teoretičari/ke u oblasti queer teorije, roda i kulture, pitanja identiteta i narativa, lgbt pokreta. Kroz diskusiju o različitim  tačkama spajanja i /ili sporenja, kao i oblicima delovanja queer  teorije u politikama levice, putovaćemo kroz pitanja filozofije, kulture, književnosti, filma, aktivizma ali i svakodnevnog života. Pridružite nam se!

Dr Jelisaveta Blagojević Diplomirala filozofiju na Filozofskiom fakultetu u Beogradu, magistrirala  na Otvorenom univerzitetu London & CEU,  a doktorirala  na Univerzitetu u Novom Sadu. Pionirski se bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teoriji Roda i kulture u našoj sredini. Vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju. Autorka je i koautorka brojnih radova iz oblasti queer teorije, roda, savremene političke filozofije.

Dušan Maljković (1975). Filozof, publicista i prevodilac. Završio Ženske i Istopolne studije. Objavio i mnogobrojne teorijske i književne radove u zemlji i inostranstvu. Uređivao prvu knjiženu homoerotsku ediciju Kontrabunt u izdavačkoj kući RENDE, emisiju na Radiju Beograd 202 Gayming i prvi domaći ne-strejt web-site Gay-Serbia.com. Autor i saradnik mnogobrojnih umetničkih projekata i projekata u domenu ljudskih prava. Urednik-saradnik u izdavačkoj kući Karpos i član saveta časopisa Novi plamen. Trenutno koordinira seminar kvir studija na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogadu i uređuje časopis za kvir teoriju i kulturu QT.

Slavčo Dimitrov (1984) je diplomirao Komparativnu i opštu književnost na Univerzitetu „Ćirilo i Metodije“, a masterirao je na Studijama roda i filozofije. Trenutno u istoj oblasti radi na doktoratu. Bavi se istraživanjima, nastavom i koordiniranjem projekata u okviru Vizuelnog i Kulturološkog istraživačkog centra na institutu za Socijalna i Humanitarna istraživanja Euro Balkan. Saradnik je u nastavi na FMK Singidunum, direktor je Koalicije koja se bavi Seksualnim i zdravstvenim  pravima Marginalizovanih grupa. Autor je mnogih radova iz oblasti teorije filma, roda, seksualnosti i identiteta, a oblasti njegovog interesovanja su takodje i queer teorija, identitet i narativi, rod i kulturna teorija.
 Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ nastavljaju ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Komentari