Tribina: ROD, LEVICA I MAJČINSTVO – OPSTAJANJE MAJKI

Ciklus: ROD I LEVICA//Govore: Iva Nenić, Ana Vilenica i Marija Lukić
Tema sedmog susreta u ovom ciklusu tribina “ROD I LEVICA“  je Majčinstvo. Naše gošće su teoretičarike  i aktiviskinje koje su pisale, razmišljale i reagovale na ovu temu, na sebi svojstven način. Majčinstvo je složena tema, koja je istovremeno prisutna, ali i kontadiktorna , kako u okvirima samog feminitičkog pokreta i teorije, tako i u načinima percipiranja (tumačenju) uloge majke.

Razgovaraćemo o psihološkim, filozofskim, pravnim kao i antropološkim aspektima uloge majke u okvirima feminizma i levice. Takođe ćemo govoriti o različitim ulogama majke, koje podrazumevaju i majke „pokreta“,“organizacija“,“politika“. Predstavićemo i knjigu „Postajanje majkom u neoliberalnog kapitalizmu“, koja je nedavno promovisana u Beogradu.

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ nastavljaju ciklus predavanja/
diskusija na temu ROD I LEVICA.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Iva Nenić je diplomirala etnomuzikologiju (2004, FMU, Beograd) i magistrirala na Grupi za teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti (2009, Beograd). Radi kao asistentkinja na Katedri za etnomuzikologiju FMU i kao saradnica na master studijama Grupe za teoriju umetnosti i medija. Saradnjuje sa Centrom za ženske studije, Istraživačkom stanicom Petnica, Beogradskom otvorenom školom i drugim obrazovnim i istraživačkim institucijama. Njena istraživanja usmerena su na popularnu i neo/post-tradicionalnu kulturu i umetnost XX I XXI veka, identifikaciju i rodne identitete, teoriju ideologije, konačno i na razvijanje hibridnih/transdisciplinarnih diskursa na mestu ukrštanja studija kulture, kritičke teorije i etnomuzikologije. Veruje da teorija mora biti praksa.

Ana Vilenica je doktorirala je na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radi kao istraživačica na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. istraživačica i feministička teoretičarka društva, kulture i umetnosti. Urednica je knjiga „Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu“, “Na ruševinama kreativnog grada” (sa kuda.org) i žurnala „uz)bu))na)))“. Autorka je brojnih tekstova u kojima se bavi savremenim režimima materinstva, feminističkim umetničkim praksama, ulogom umetnosti u procesima urbanih regeneracija, samoobrazovanjem, istorijom i teorijom umetnosti.

Marija Lukić je magistarirala   pravne nauke, Odbranivši rad Analiza nasilja u porodici – Kriminološka perspektiva na katedri za Krivično pravo i kriminologiju 2003. Takodje je završila specijalizaciju iz oblasti Ljudksih prava na Univerzitetiu Kolumbija (Njujork). Dugo godina je radila kao savetnica iz oblasti ljudskih prava (UNDP), Nacionalna savetnica za ljudska prava (OEBS),menadžerka fonda za pravnu pomoć, koordinatorka programa Jednake mogućnosti(Glas razlike). Kao koordinatorka projekta „Nasilje u porodici u Srbiji“ bila je zadužena za izradu metodologije i sprovođenje  prvog istraživanja u Srbiji o krivičnopravnom odgovoru na nasilje u porodici. Autorka je mnogobrojnih publikacija i saradnica Centra za ženske studije.

 

PRIDRUŽITE NAM SE I NA FEJSBUKU.

Komentari