Tribina: ROD, LEVICA I EKOFEMINIZAM

Ciklus: ROD I LEVICA // Govore: dr Dragana Popović, Aleksandra Žikić i mr Olivia Đureković- Tešić
Organizacija: Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“

Na poslednjem panelu u okviru ciklusa Rod i levica, bavićemo se temom ekofeminizma i njegovim značajem. Učesnice će nas upoznati sa pojmom ekofeminizma i njegovim istorijskim tokom, a takođe će govoriti o  privatizaciji prirodnih resursa, GMO, i učešću  žena u ekološkim organizacijama.

dr Dragana Popović je profesorka biofizike na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Koordinatorka Centra za studije roda (2000-2011) i predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (master program Rod i politika). Članica Uređivačkog odbora časopisa za feminističku teoriju Genero. Koordinatorka projekta Žene i akademija na Balkanu (2005-2006), i učesnica projekta Rodni stereotipi u prirodnim naukama u Jugo-istočnoj Evropi (UNESKO, 2005). Objavila više od 200 radova iz radijacione biofizike, popularnih naučnih članaka i prevoda naučnih eseja i knjiga. Naučni interes: obrazovanje,  žene u prirodnim naukama, istorija nauke. Značajne publikacije: Women and Physics in Yugoslavia (Pariz, 2002); Women and Education in Serbia and Japan: Post War Stories (Tokio, 2005); Science, Gender and Power (Blagoevgrad, 2005); Od ciriškog kruga do studija roda: rod i visoko obrazovanje u Srbiji (Beograd, 2009); Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu (Beograd, koaut. 2010); Ekofeminizam – nova politička odgovornost (Beograd, 2012: uvodni tekst); Žene u prirodnim naukama – Od Arhimeda do Ajnštajna (Glasnik, Beograd, 2012).

Aleksandra Žikić rođena je 1973. u Nišu. Studirala je srpski jezik i jugoslovensku književnost.  U feministički aktivizam ušla je 1993. godine. Govoriće o povezanosti potčinjavanja žena i potčinjavanja prirode, odnosno o vezi izmedju patrijarhata i kapitalizma, sa posebnim osvrtom na problem privatizacije prirodnih resursa.

Olivia Đureković Tešić  je završila Prirodno-Matematički fakultet u Novom Sadu (1994), Odsek za biologiju. Magistrirala na ACIMSI – Centar za rodne studije, Univerzitet u Novom Sadu (2007). Radila je kao profesorka biologije u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu. Paralelno sa prosvetnim radom, radila je na Televiziji Novi Sad u Dokumentarnom program  kao novinaka – saradnica i voditeljka emisija: “Naučni mozaik”, “Škola zdravlja” i  lovački- ribolovački magazin “Čeka”. Na Radio “Stotka” u Novom  Sadu je  autorka emisije o ekologiji “Zeleni talas”.

Od jula 2001. do maja 2002. radi kao koordinatorka na projektu “Dokumentaciono-Informativni Centar” pri Ženskim studijama i istraživanjima u Novom Sadu, a juna 2003. diplomirala je alternativne interdisciplinarne dvogodišnjie Ženske studije i istraživanja “Mileva Marić Ajnštajn”. Zvanje magistra nauke stekla je na Univerzitetu u Novom Sadu, ACIMSI – Centar za rodne studije, sa magistarskom tezom: „Ranjivost ženske populacije u uslovima zagađene životne sredine na primeru Pančeva“, 2007. godine.  Od maja 2002. zaposlena je u Vladi AP Vojvodine kao samostalna  stručna saradnica za razvoj neprofitnog sektora u Vojvodini, a od februara 2004. radi u Pokrajinskim sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine sa zvanjem savetnice pokrajinskog sekretara. Učestvovala je u izradi većeg broja projekata iz oblasti eko-ruralnog  razvoja i zaštite životne sredine Vojvodine, kao i na međunarodnim projektima u cilju unapređenja zaštite životne sredine.

 

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Komentari