Tribina: Religija i seksualnost

Tribina Udruženja Ateisti Srbije
Govore: dr Biljana Stojković – evolucioni biolog, docent Biološkog fakulteta u Beogradu; dr Gordana Jovanović – profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu; Goran Miletić – regionalni direktor organizacije „Branioci građanskih prava“ (Civil Rights Defenders); i drugi. Moderator: Milena Burgić, Udruženje „Ateisti Srbije“

Već milenijumima, velike monoteističke religije, koje su i danas dominantne verske snage naše svakodnevice, pokušavaju da preuzmu svojevrsnu tapiju na kompletan ljudski moral, a samim tim i na gotovo sve u vezi sa ljudskom seksualnošću.

Veliki broj predrasuda i dogmi sa kojima se susrećemo i danas, u XXI veku, potiče iz uvreženog, tradicionalnog poimanja morala, koje svoje opravdanje brzo i lako pronalazi u verskim spisima. Osim stereotipa o ženi i majci kao manje vrednoj od muža, brata ili sina, onih o muškarcu kao prirodnoj glavi porodice i, neretko, gospodaru iste, tu su i predrasude o seksualnim manjinama i ispoljavanju sosptvene seksualnosti. Udruženje „Ateisti Srbije“ u saradnji sa Domom omladine Beograda, u nastavku serijala tribina, pokušaće da na jedan sveobuhvatan i objektivan način sagleda ovo pitanje koje lebdi nad civilizacijom već hiljadama godina. Učesnici tribine će pokušati da predstave viđenja velikih verskih zajednica o pitanju ljudske seksualnosti, zatim, varijacije u pristupima ovoj za mnoge i dalje tabu-temi, ali i da odgovore na pitanja u vezi sa izazovima i reakcijama na seksualno oslobađanje, koje u zapadnoj civilizaciji traje već nekoliko decenija, naspram zatvorenih, verskim moralom omeđenih društava.

Komentari